Hoppa till huvudinnehåll
01 okt 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Global Aktie får Svanenmärkning

Alandsbanken global aktie far svanenmarkning 2020

Ålandsbanken Global Aktie får Svanenmärkning

Hösten 2019 erhöll Ålandsbankens hållbara räntefond, Ålandsbanken Green Bond ESG, Svanenmärket. Nu förstärker Ålandsbanken sitt hållbarhetsarbete ytterligare när även aktiefonden Ålandsbanken Global Aktie blir Svanenmärkt.

”Fokus på hållbarhetsfrågor inom placeringar ökar kontinuerligt och våra kunder fokuserar i allt högre utsträckning på hållbarhet vid val av investeringar. Att fonden nu fått Svanenmärkning är ytterligare ett bevis på bankens framgångsrika hållbarhetsarbete och besvarar den efterfrågan som redan finns bland våra kunder”, säger Anna-Stina Wiklund, ESG-ansvarig på Ålandsbanken Fondbolag Ab.

En Svanenmärkt fond ger kunderna möjlighet att enkelt göra mer hållbara val även i sina placeringar. För att bli Svanenmärkt ska fonden uppfylla 25 obligatoriska krav som handlar om exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Genom att välja bort investeringar i problematiska branscher och istället välja de mest hållbara alternativen kan man bidra till en omställning i bolagen. En hållbarhetsanalys och en årlig hållbarhetsrapport om fondens verksamhet krävs också får att en fond ska kunna få Svanenmärket.

”Intresset för hållbara investeringar fortsätter att öka i rask takt. En Svanenmärkt fond måste ta ett helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete genom att uppfylla tuffa krav som kontrolleras av en oberoende part. Vi vill gratulera Ålandsbanken till en framgångsrik ansökan, och bankens kunder har numera tillgång till en Svanenmärkt fond även på aktiesidan”, säger Sebastian Högnabba, ESG-specialist vid Svanen.

Ytterligare fokus på hållbarhet i Ålandsbanken Global Aktie

Fonden exkluderar redan från tidigare, i likhet med alla andra Ålandsbankens fonder, bolag som är verksamma inom etiskt känsliga sektorer inkluderat vapen, tobak, alkohol, pornografi och spel. Därtill exkluderar Global Aktie-fonden även investeringar i bolag som har verksamhet inom fossila bränslen.

Vidare framhäver fonden val av bolag med högsta hållbarhetsbetyg. Målbilden är att 50 % eller mera av fondens innehav ska vara bolag med högsta hållbarhetsbetyg enligt ESG-analys, så kallade ESG Leaders. Bolagens miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade aspekter analyseras tillsammans med den finansiella analysen. Vi anser att framgångsrika bolag kännetecknas av höga betyg från en sammanvägd bedömning av dessa och väljer därför att ha en betydande del av fonden investerad i dem.

”Vi är stolta över att vi har ytterligare en fond som kvalificerar som ett mycket hållbart alternativ. Vi avser även att öka aktiv påverkan på de bolag som fonden äger, i sådana frågor där det bedöms vara av intresse för fonden ur hållbarhetssyfte. Samma sak gäller för övriga av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade fonder”, säger Wiklund.

För mer information, kontakta:

Tom Pettersson, vd
Ålandsbanken Fondbolag Ab
Telefon +358 40 733 11 19
tom.pettersson@alandsbanken.fi

Anna-Stina Wiklund, ESG-ansvarig
Ålandsbanken Fondbolag Ab
Telefon +358 40 7262072
anna-stina.wiklund@alandsbanken.fi

Sebastian Högnabba, ESG-specialist
Svanen
Telefon +46 702 765 188
Sebastian.Hoegnabba@svanen.se

Bild: från vänster: Sebastian Högnabba ESG-specialist, Svanen, Anna-Stina Wiklund, ESG-ansvarig Ålandsbanken Fondbolag Ab och Seppo Kurki-Suonio aktiechef och ansvarig fondförvaltare för fonden, FIM.