Hoppa till huvudinnehåll
25 apr 2024
Pressmeddelanden

Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan delat ut nästan 5 miljoner euro

Ostersjoprojektet 2024

Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan delat ut nästan 5 miljoner euro

Östersjöprojektet finansierar innovationer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående. Nu fördelar vi också medel till bland annat samhälls- och ungdomsprojekt.

Sedan starten 2014 har Östersjöprojektet finansierat startups, idéer och aktiviteter som främjar Östersjöns mående med nästan fem miljoner euro. I år kommer 574 000 euro att delas ut. Ålandsbanken är dessutom mycket glada över att intresset för projektet växer stadigt: i år var antalet ansökningar hela dubbelt så många som förra året.

Innovativt vattenbruk och vattenrening

Energibolaget OX2, Nemo Seafarms och Under Ytans gemensamma projekt får projektfinansiering för andra omgång. Projektet undersöker olika undervattensodlingsförhållanden och ytor, framför allt för alger. Forskningen som sker på Björkskär bidrar till förståelsen för hur infrastrukturen i vindkraftsparker till havs skulle kunna användas för att öka den biologiska mångfalden i Östersjön, och minska näringsbelastningen med hjälp av s.k. havsbruk. Projekt Björkskär får 70 000 euro från Östersjöprojektet.

SansOx Ab:s projekt tacklar problemet med avloppsvatten och visar hur ozonbehandling kan minska både läkemedelsrester i avloppsvattnet samt eliminera skadliga mikrober från det.

"Enligt Helcoms rapport hamnar 1,8 miljoner kg läkemedelsrester i Östersjön varje år, och dessa har stor inverkan på Östersjöns ekosystem. Östersjöprojektet gör det möjligt att genomföra detta projekt och därigenom öka medvetenheten kring läkemedelsrester”, säger SansOx Ab:s verksamhetschef Jukka Hakola.

Ozonbehandling är en mer miljövänlig vattenreningsteknik än klorföreningar.

Ungdomar och samhällsaktivering

Unga människor är även Östersjöns framtid. Det tror åtminstone skådespelarna Martti Suosalo, Irina Björklund och Taneli Mäkelä, vars tal kan höras i Ari Heiniläs poetiska dokumentär Mitt hav. Filmen strävar efter att inspirera unga att starta en maritim hobby och skapa en personlig relation med Östersjön. Mitt Hav kommer att vara tillgänglig för skolbarn på streamingtjänsten Koulukino. Mitt Hav tilldelas 32 000 euro från Östersjöprojektet.

Sommarläger är ett naturligt sätt för barn och unga att bygga en relation till hav och natur. Östersjöprojektet stöder därför Seglarföreningen Puosus populära och tjärdoftande seglarläger i Helsingfors. Syftet med stödet är att möjliggöra deltagandet även för barn från mindre bemedlade familjer, utan att hindras av kostnaden.

Rotarys nätverk för Östersjöländerna (BASRAN) ordnar även de ett läger. Lägret samlar unga människor i åldern 18–30 från alla Östersjöländer, och tillsammans söker deltagarna lösningar på de utmaningar som klimatförändringarna i Östersjön orsakar.

Bosatta och lokala organisationer bjuds upp till handling av Kimitoöns Natur r.f.s projekt "700 hektar naturgärningar för Östersjön". Naturgärningar kan till exempel vara skapande av nya naturvårdsområden, restaurering av livsmiljöer, beslut om förändrad markanvändning eller skötsel av traditionella och skärgårdsbiotoper. Kimitoöns Natur r.f. får 9 000 euro från Östersjöprojektet.

Torskyngel och experimentellt skydd av alfågeln

Att vårda den biologiska diversiteten, det vill säga naturens mångfald, är en av grundpelarna i Östersjöprojektet. Bland projekten med fokus på arternas vitalitet finansierar Östersjöprojektet i år den svenska stiftelsen BalticWaters torskyngelprojekt, samt Linnéuniversitetets professor emeritus Kjell Larssons alfågelprojekt.

BalticWaters har som mål att återuppliva de kollapsade torskbestånden i Östersjön genom att plantera cirka en miljon torskyngel i södra Bottenviken.

Alfågelprojektet undersöker artens vitalitet och beståndsutveckling genom att beräkna den reproduktiva framgången - det vill säga andelen fågelungar i populationen - genom att analysera foton av flygande flockar. Projektet tar fram information för implementering av åtgärder i enlighet med det internationella avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (AEWA). Den europeiska populationen av alfåglar övervintrar i Östersjön, och majoriteten av alfåglarna vilar i åländska vatten i april-maj innan de flyttar till sina häckningsplatser i Arktis.

Långsiktiga partnerskap med stor genomslagskraft

Förutom att stötta enskilda projekt syftar Ålandsbankens Östersjöprojekt till att stödja långsiktiga partners och väletablerade Östersjöaktörer med stor genomslagskraft. Baltic Sea Action Group, John Nurminens Stiftelse, Race For The Baltic, WWF och Snygg Beach-projektet från Håll Skärgården Ren r.f. kommer tillsammans att motta 270 000 euro från Östersjöprojektet.

Mottagare av stöd från Östersjöprojektet:

 • Alfågelns beståndsutveckling 6 000 €
 • En Östersjöfilm som inspirerar unga människor att starta en maritim hobby 32 000 €
 • Multifunktionell dagvattendamm i Museiparken 75 000 €
 • Naturbaserade näringsfällor från skog till vass för ett renare Östersjön 25 000 €
 • Projekt Björkskär 70 000 €
 • Rotary Youth Leadership Awards-lägret 5 000 €
 • Förbättrad ozonbehandling av läkemedelsrester och mikrobeliminering i avloppsvatten 30 000 €
 • Stöd för deltagare i Puosus Seglarläger i Helsingfors 2 000 €
 • Utsättning av torsklarver i Gävlebukten 50 000 €
 • 700 hektar naturhandlingar för Östersjön 9 000 €

Långvariga samarbetspartners:

 • BSAG 85 000 €
 • John Nurminens Stiftelse 80 000 €
 • Race For the Baltic 50 000 €
 • Snygg Beach 30 000 €
 • WWF 25 000 €

Mer information

Therese Nordenberg,

Marknads- & Kommunikationschef, Ålandsbanken Sverige
Telefon: +46(0)87914785, therese.nordenberg@alandsbanken.se

 • Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan delat ut nästan 5 miljoner euro
  Pressmeddelanden
  25.04.2024
  Ladda ned pdf