Ålandsbanken Abp förvärvar minoritetens andel i Ab Compass Card Oy Ltd

19 december 2014
|