Ålandsbanken Pressmeddelande Ålandsbanken Abp:s styrelse sammankallar inte till extra bolagsstämma för att behandla rösträttsbegränsningen

22 december 2008
|