HÖJNING AV AKTIEKAPITAL EFTER UTBYTE AV KONVERTIBLA SKULDEBREV

24 februari 2005
|