03 dec 2018
Sverige

Ålandsbanken fyller 100 år

Ålandsbanken 100 År Mariehamn

När Ålandsbanken 2019 firar sitt 100-årsjubileum kan man välja att blicka bakåt eller framåt – bägge alternativen har sin tjusning. – En sak är säker, vi ska fortsätta gå vår egen väg. Det spåret har bevisligen varit framgångsrikt under decenniernas gång, säger vd Peter Wiklöf.

Under året kommer jubileet att firas precis så måttligt som anstår en sparsam bank. Blåsorkestrar och konfettiparader kommer att lysa med sin frånvaro, men några sobra festligheter ska det bli. Och samtidigt ger året möjlighet till en sund självgranskning. 

– Vi har flera orsaker att vara stolta, men både vi själva och våra kunder vinner mest på att vi ser 2019 som ett elegant avstamp för de kommande 100 åren, säger Tove Erikslund, bankens administrativa chef. 

I förarbetet till det avstampet har man under 2018 samlat ihop 100 berättelser som berättar om bankens resa från början till idag. Idén är att genom de mycket olika berättelserna skapa en mosaik som speglar bankens hela personlighet, inte bara den officiella sidan.

– Vår 100-åriga historia sjuder av liv och händelser. Genom att blanda smått och stort skapas en bild av banken som jag tror att läsaren tycker att är både intressant, underhållande och avslöjande, säger Peter Wiklöf. 

Avslöjande? Ja, Tove Erikslund som lett berättelseprojektet utlovar både pikanta detaljer och rafflande nyheter. 

– Bland annat får vi veta sanningen om bankens börsnotering 1942 och vad man i Stockholm egentligen tyckte om ålänningarnas intåg på Stureplan. På sätt och vis innehåller varje berättelse ett stort eller litet avslöjande.

Erikslund ser berättelserna som en hyllning till alla de tusentals människor som under årens lopp har haft med Ålandsbanken att göra.

– På fastlandet, på Åland och i Sverige har människor blivit nyfikna på oss och sedan dragit sitt strå till stacken för att föra banken framåt. Och en sak kan jag lova: den som tar del av berättelserna kommer att se på Ålandsbanken med nya ögon. 

På tal om framåtanda: en av berättelserna beskriver hur bankens 40-årsjubileum 1959 firades på Societetshuset i Mariehamn. En av festtalarna var den 84-årige Carl Carlson. Carlson var en av bankens tolv grundare och den sista vid liv. I sitt tal uttryckte han sin stolthet, och förvåning, över bankens framgång:

Vem hade för 40 år sedan trott att banken skulle växa sig så här stark? Vi var ganska blygsamma i våra förhoppningar, vi tolv som startade banken. […] Vi ville att åländskt sparkapital skulle reserveras för åländskt behov. Vi ville bygga upp landskapet med egna medel. Men vi hade aldrig trott att vi skulle lyckas i så här hög grad. 

– Frågan är vad Carl Carlson och de övriga grundarna hade sagt ifall de hade fått se bankens utveckling under de följande 60 åren, säger Wiklöf och tillägger: 

– De skulle nog inte tro sina ögon.

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2018 (publicerad 03.12.2018)
Text: Joakim Enegren / Foto: Ålandsbankens bildarkiv

Under jubileumsåret kommer de 100 berättelserna att publiceras både digitalt och i bokform.

-

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!