19 okt 2018
Sverige

Ålandsbanken Private Banking till din tjänst

Private Banking Sverige Bank Alandsbanken

När du blir kund hos oss får du tillgång till ditt eget team av specialister inom Finansiell planering, Förmögenhetsförvaltning och Personlig Service & Banking. Vi ser till helheten i din ekonomi. Nu och i framtiden.

I en värld som hela tiden förändras kan det vara tryggt och inspirerande att ha kontakt med ett team av specialister i en bank som varit med länge. På Ålandsbanken har vi nära 100 års erfarenhet av att ge personlig service utöver det vanliga till entreprenörer, företagare och personer med större förmögenheter. Som kund hos Ålandsbanken Private Banking får du löpande rådgivning och vägledning kring livets olika faser och företagets utveckling av bankens främsta specialister. – Vår specialitet är entreprenörer och ägarledda företag, där den privata förmögenheten och företagets ekonomi samspelar i ganska komplexa strukturer. Vi ser till att kundernas totala ekonomi fungerar så optimalt som möjligt. En viktig del av det arbetet är den finansiella planeringen som är vår styrka, säger Christian Lindahl som är chef för Ålandsbanken Private Banking Sverige.

Ett team till din tjänst

Tjänsten Private Banking utformar vi efter kundernas situation, önskemål och behov. Som kund hos oss tillhandahåller vi ett personligt team av specialister från områdena Förmögenhetsförvaltning, Finansiell planering och Personlig Service & Banking. På det sättet tar vi ett helhetsgrepp om din totala ekonomi. I nära samarbete med dig planerar vi för framtiden och ser till att du får de bästa lösningarna på kort och lång sikt. Ditt personliga team består av Ålandsbankens skickligaste och mest erfarna medarbetare, inte av inhyrda konsulter som hos så många andra aktörer. Vi finns alltid till hands för dig som diskussionspartner.

Finansiell planering

Specialisterna som arbetar med finansiell planering ser till helheten i din ekonomi och ordnar så att lösningarna blir skatteeffektiva och korrekta. På det sättet hanteras både din privatekonomi och företagets ekonomi på ett optimalt sätt. Lösningarna kan exempelvis röra självrättelser, hemtagande av kapital från utlandet, utlandsflytt eller återvändande till Sverige. Här hanterar vi också bildandet av bolag, köp och försäljning av företag och finansiering. Vi planerar dessutom inför generationsskiften och utfärdar dokument som testamenten och äktenskapsförord.

Förmögenhetsförvaltning

På Ålandsbanken har vi lång erfarenhet av investeringar på den nordiska aktiemarknaden och övriga placeringsområden. Oavsett vilken nivå av förvaltning du väljer har du alltid tillgång till bankens samlade kompetens. Det är din ambitionsnivå som styr vårt arbete. Som kund har du en egen förmögenhetsförvaltare som lägger stor vikt vid behovsanalysen för att förstå dina mål när det gäller förväntad avkastning och risknivå. Det är grunden för förvaltningen av ditt kapital. Våra kunder har olika målsättningar och är mer eller mindre aktiva när det gäller förmögenhetsförvaltningen. Vi vägleder dig till den inriktning som passar dig bäst. Om du väljer diskretionär förvaltning sköter vi hela förvaltningen åt dig. Du kan också välja att vara mer aktiv själv när det gäller dina investeringar och i och med det ha en rådgivande förvaltning. Om du vill hantera dina aktier själv väljer du att ha kontakt med vår erfarna aktiemäklare som ger dig råd när du behöver det.

Personlig Service & Banking

Vår ambition är att erbjuda dig och din familj den allra bästa servicen. Som kund hos Ålandsbanken Private Banking har du en administratör och bankman som är din kontaktperson och har till uppgift att underlätta din vardag. Din personliga administratör håller ordning på din totala ekonomi och ser till att allt praktiskt fungerar så smidigt som möjligt. Ditt team följer upp utvecklingen kontinuerligt och gör uppdateringar när dina behov eller skattesituationen förändras.

Ovärderlig tjänst där allt ingår

Du betalar inget extra för våra tjänster som kund i Ålandsbanken Private Banking. I vårt arbete ser vi alltid till helheten i din ekonomi och därför ingår allt i tjänsten Private Banking i arvodet för din förmögenhetsförvaltning. Arvodesmodellen är kostnadseffektiv och många av våra kunder uppger att de har fått minskade rådgivningskostnader. Hos oss tillkommer det inte heller några höga konsultkostnader som hos många andra aktörer. Vi har tillgång till all expertis inom Ålandsbanken.

Ny kund i samband med större förändring

För att en kund ska ha verklig nytta av att vara kund hos Ålandsbanken Private Banking bör det vara en större förmögenhet som förvaltas. Vanligen har våra kunder ett förvaltat kapital på över 25 miljoner kronor. Ålandsbankens nya kunder står ofta inför en större förändring: – Det kan till exempel vara en entreprenör, eller ett familjeföretag, som planerar att sälja inom några år. I god tid ser vi då till att den processen och de privatekonomiska lösningarna blir så bra som möjligt. Nya kunder kommer också från andra banker. Då ser vi till att bytet sker enkelt och smidigt, säger Christian Lindahl.

Som ny Private Banking-kund

Processen med nya kunder börjar alltid med en diskussion om den nuvarande situationen och framtidens möjligheter. Nästa steg är att göra en noggrann behovsanalys där vi tillsammans går igenom mål, specifika behov, förväntningar och framtidsplaner. Vi kommer överens om en övergripande strategi och en detaljerad plan för genomförandet. På det sättet har vi kontroll över både helheten och detaljerna.

Att välja Ålandsbanken kan göra skillnad

En del andra banker har liknande tjänster att erbjuda. Men få har Ålandsbankens samlade kompetens och personliga service när det gäller Finansiell planering och Förmögenhetsförvaltning. Det gör att vi kan se till kundens totala ekonomi. Våra kunder upplever att de blir väl omhändertagna hos oss. Och vi vill tro att Ålandsbankens personliga service utöver det vanliga kan göra skillnad för dig. Vi kallar det att vi går vår egen väg. Ålandsbanken firar 100-årsjubileum under 2019. Vi har med andra ord varit med förut. Det kommer du att ha nytta av som kund hos Ålandsbanken Private Banking. Kontakta gärna oss idag så inleder vi en kostnadsfri diskussion om dina och din familjs möjligheter nu och i framtiden.

Foto: Viktor Fremling / Text: Anders Ström

Vi går vår egen väg

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!