04 maj 2021
Sverige

Ålandsbanken Nordiska Småbolag

Alandsbanken lars soderfjell och eric berglund nordiska smabolag

Ålandsbanken lanserade i maj 2020 en ny aktiefond – Ålandsbanken Nordiska Småbolag. Fonden investerar i nordiska små och medelstora bolag och riktar in sig mot kvalitetsbolag, det vill säga bolag med stabila balansräkningar, starka kassaflöden, hög lönsamhet och god tillväxtpotential. Till rimligt pris.

Småbolag – Stora vinnare?

Historien talar sitt tydliga språk när det gäller investeringar i småbolag kontra större bolag. Investeringar i småbolag har historiskt sett givit en avsevärt högre avkastning än stora bolag som grupp. Ändå investerar fler personer i storbolagsfonder än i småbolagsfonder om man utgår från statistisk på morningstar.fi, vilket förmodligen beror på uppfattningen om att investeringar i småbolag bär högre risk.

Så varför har småbolag givit högre avkastning? Det finns naturligtvis inte något enskilt skäl till det utan det är flera faktorer som spelar in. En av anledningarna är att mindre bolag befinner sig tidigare i sin utveckling jämfört med stora etablerade bolag, vilket gör att de mindre bolagen har större möjlighet att visa hög tillväxt jämfört med stora bolag. Det är till exempel betydligt enklare för ett mindre bolag än ett stort att dubblera sin omsättning. Mindre bolag är dessutom ofta entreprenörsdrivna och har en entreprenörsdriven organisation. Mindre bolag kan också vara uppköpskandidater i större utsträckning än stora bolag.

Småbolag är normalt inte heller lika väl analyserade som större bolag, vilket gör att en aktiv investerare oftare kan hitta undervärderade aktier bland de mindre bolagen jämfört med att botanisera bland de mer genomlysta storbolagen. Investerare som gör sin hemläxa och skaffar sig en gedigen förståelse om ett bolags affärsidé och potential hittar förr eller senare oupptäckta pärlor bland småbolagen. Faktum är att flera av världens mest framgångsrika investerare som Warren Buffet, Peter Lynch och Michael Burry började sina investeringskarriärer med att fokusera på underanalyserade småbolag som visade sig vara ledande inom sina nischer.

Baksidan av myntet är att småbolag som är i en relativt tidig fas i sin utveckling i allmänhet är mer personberoende och bygger verksamheten på ett fåtal produkter och marknader, vilket gör bolaget mer känsligt för eventuella störningar. Aktiekursen för småbolag tenderar också att svänga mer än börsen som helhet, vilket över tid ger bättre avkastning men kan upplevas som påfrestande på kort sikt.

Stor efterfrågan på småbolag bland våra kunder

– På Ålandsbanken såg vi att det fanns stor efterfrågan för en renodlad småbolagsfond bland våra kunder, vilket motiverade oss att starta Ålandsbanken Nordiska Småbolag, berättar Eric Berglund, huvudansvarig förvaltare för fonden. Han förklarar vidare att fonden är aktivt förvaltad där huvuddelen av portföljen är investerad i mindre småbolag med låg indexvikt. Fonden skiljer sig mot konkurrerande fonder genom att placeringarna är relativt likaviktade – grundtanken är runt 40 innehav med en vikt på vardera 2,5 procent som sedan tillåts att röra sig med marknaden.

– Detta leder till en bra riskspridning samtidigt som samtliga positioner är tillräckligt stora för att göra någon skillnad, säger aktiechef Lars Söderfjell. Vår investeringsfilosofi kan sammanfattas med att vi söker kvalitetsbolag till rimlig värdering; ett tankesätt som känns väl igen från andra delar av vår förvaltning. En stor del av analysen läggs även på att hitta bolag med en stark strukturell tillväxtprofil. Hållbarhet är ett viktigt investeringskriterium och fonden följer Ålandsbankens generella regler och riktlinjer avseende ansvarsfulla placeringar. Dessutom är fonden helt vapen- och fossilfri. Fonden har fått en bra inledning sedan starten i maj 2020 och är för närvarande upp runt 30 procent, vilket är klart bättre än sitt jämförelseindex.

Ytterligare information, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du här samt på Ålandsbankens kontor.

Foto: Lars Söderfjell, aktie-chef nordiska aktier och Eric Berglund, fondförvaltare.

Text: Therese Pettersson Foto: Viktor Fremling

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!