23 aug 2019
Sverige

Tips för fondsparande

Alandsbanken Fonder

När det ska sparas på lång sikt föredrar svenska folket fonder. Men hur kommer man igång? Och vad ska man tänka på? Här ger Tom Pettersson, vd för Ålandsbanken Fondbolag, sina bästa tips.

Allt sparande utgår från en gyllene regel. Att bestämma sig för om pengarna sparas på kort eller lång sikt och vilken risk man är beredd att ta. Det gäller även fondsparande.

Utbudet av fonder kan till en början framstå som rena djungeln, med nära 40 000 fonder bara på europeisk nivå.

– På Ålandsbanken vill vi fokusera på det vi verkligen är duktiga på, som till exempel nordiska och europeiska aktier, säger Tom Pettersson, vd för Ålandsbanken Fondbolag.

Banken erbjuder i dag aktie-, ränte- och kapitalförvaltningsfonder (blandfonder).

En undersökning som Sifo gjorde förra året, på uppdrag av Fondbolagens förening, visade att 65 procent av svenskarna har ett privat fondsparande. Drygt en tredjedel menade också att fondsparande är den bästa sparformen på lång sikt.

Trots att så många sparar i fonder är frågan hur pålästa spararna egentligen är och hur medvetna om riskerna de behöver vara.

– Man måste tidigt bestämma sig för hur stor risk man vill ta. Det är något man gärna ska diskutera med bankens rådgivare. Man behöver inte vara specialist på marknaden och värdepapper för att placera i fonder, säger Tom Pettersson.

– Generellt brukar man säga att aktiefonder lämpar sig väldigt bra om man sparar på längre sikt, som fem år eller längre. Han tycker också att månadssparande passar bra för den som vill spara i aktiefonder.

– I synnerhet om det handlar om sparande över längre tid eftersom man då köper andelar i alla marknadslägen, vilket jämnar ut effekten av svängningar över tid. Först när du byggt upp ett större kapital blir risken för värdeförändringar mer påtaglig.

Tom Pettersson menar också att det är bra om den som sparar i fonder i förväg bestämmer sig för en nivå där man känner sig nöjd med avkastningen.

– Om man haft en bra placering och marknaden sedan vänder kan det finnas skeden där det är bra att säkra vinsterna. I ett sådant läge kanske det är bättre att flytta pengarna till något alternativ med lägre risk.

För att hantera fondbyten skattemässigt effektivt kan sparandet paketeras till exempel inom ett ISK-konto (ett investeringssparkonto där sparandet inte är bundet och där skatt betalas schablonmässigt varje år i stället för när försäljningar gjorts med vinst).

Ålandsbankens aktiefonder har en förvaltningsavgift på 1,4–1,8 procent.

– Generellt för fonder är att man betalar för sin bekvämlighet, att man inte aktivt behöver följa med marknader och enskilda värdepapper utan kan sova gott om nätterna och veta att portföljförvaltaren arbetar för placeringens bästa.

Han tror att det under de närmaste åren, både i Sverige och Finland, kommer att finnas en ökad efterfrågan på hållbara och ansvarsfulla investeringar eftersom de flesta aktörer på marknaden alltmer går mot hållbara strategier i sin fondverksamhet.

Tom Pettersson betraktar utveckligen som väldigt positiv:

– Jag hoppas att vi kommer att se bevis för tesen att hållbara och ansvarsfulla investeringar på sikt ska ge en högre avkastning än marknaderna i snitt.

Men han menar att makten inte enbart ligger hos placerarna:

– Det här är en fråga som är helt beroende av vilka val konsumenterna gör. Men trenden är tydlig. Konsumenterna blir alltmer medvetna och ställer överlag högre krav på vilka varor och tjänster de köper. Det gäller också banker och fonder.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 23.08.2019).
Text: Andreas Utterström, foto: Adobe Stock

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!