Hoppa till huvudinnehåll
03 sep 2003
Börsmeddelanden

Korrigering av delårsrapport per 30 juni

1055Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 3.9.2003 kl. 10.30 Korrigering av delårsrapport per 30 juni 2003 Ålandsbanken Abp korrigerar informationen angående kapitaltäckningen i delårsrapporten per 30 juni enligt följande: 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002 Kapitalbas, miljoner euro Primärt kapital 86,7 73,5 73,3 Supplementärt kapital 20,3 23,2 23,2 Kapitalbas totalt 107,0 96,8 96,5 Riskvägd volym, miljoner euro 917,3 838,7 879,4 Kapitaltäckningsgrad, % 11,7 11,5 11,0 Primärt kapital i för- hållande till riskvägd volym, % 9,5 8,8 8,3 Rapportperiodens vinst är inte inräknad i primärt kapital Ålandsbanken Abp 0