Ålandsbanken Abp: Ändring i antalet B-aktier och röstetal i Ålandsbanken

03 september 2019
|


 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
3.9.2019 kl. 12.15

Ändring i antalet B-aktier och röstetal i Ålandsbanken

Ålandsbanken har inom ramen för Ålandsbankens aktiesparprogram för anställda och för fullföljandet av sina åtaganden inom ramen för det emitterat sammanlagt 26 391 stycken nya B-aktier genom en riktad, vederlagsfri emission. Aktierna har emitterats enligt bemyndigandet från bolagsstämman den 3 april 2019. Aktiesparprogrammet har beskrivits närmare i ett börsmeddelande som publicerats den 25 november 2015.

De nya B-aktierna har registrerats i handelsregistret den 3 september 2019 och medför rätt till dividend och andra aktieägarrättigheter från och med registreringen. Aktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq Helsinki från och med den 4 september 2019.

Efter emissionen uppgår Ålandsbankens aktiekapital till oförändrade 42 029 289,89 euro och antalet aktier till 6 476 138 A-aktier (vilka representerar 129 522 760 röster) samt 9 075 360 B-aktier (vilka representerar 9 075 360 röster).

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505