Hoppa till huvudinnehåll
04 mar 2002
Börsmeddelanden

Befarad otillåten handel i Ålandsbanken

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 4.3.2002 kl.09.00 Ärende: Befarad otillåten handel i Ålandsbanken Abp:s värdepapper Vid en av Finansinspektionen förrättad inspektion i Ålandsbanken erhöll inspektörerna kännedom om en transaktion i Ålandsbankens teckningsrätter som ägt rum vid en tidpunkt då köparen åtminstone till synes hade sådan kurspåverkande information om Ålandsbanken som marknaden i övrigt inte hade. Detta ledde till att Finansinspektionen beslöt att efterhandsgranska all handel som skett i Ålandsbankens aktier och teckningsrätter under den tidsperiod då marknadens information om Ålandsbanken var asymmetrisk. Ålandsbanken har bistått Finansinspektionen i deras undersökning. Finansinspektionen har nu meddelat att deras granskning gett resultat som tyder på att inte bara det förenämnda fallet av handel i teckningsrätter, utan dessutom ytterligare några fall av handel i Ålandsbankens aktier, eventuellt kan klassas som otillåtna. Med anledning härav har Finansinspektionen hos polisen begärt förundersökning av värdepappersförvärv, som gjorts av tre medlemmar i Ålandbankens förvaltningsråd. Ålandsbanken har förstått saken så, att det handlar om förvärv som dessa personer gjort för sin egen personliga räkning. Finansinspektionen har meddelat att dessa tre medlemmar i Ålandsbankens förvaltningsråd samt dessutom ytterligare en fjärde medlem, under den pågående förundersökningen, inte bör verka i förvaltningsrådet. Fin ansinspektionen betonar dock att den fjärde av de ifrågavarande medlemmarna i förvaltningsrådet inte själv är misstänkt för otillåten handel. Inte heller är någon i bankens personal eller ledning misstänkt för otillåten handel. De fyra av Finansinspektionen utpekade medlemmarna i förvaltningsrådet har meddelat att de ställer sina platser i förvaltningsrådet till förfogande medan utredningen pågår. Ålandsbanken kan inte ge utförlig information i ärendet, eftersom banken inte tagit del av Finansinspektionens utredning och banken dessutom är bunden av banksekretess. För bankens del uttalar sig VD Folke Husell i ärendet. Ålandsbanken Abp Direktionen