Hoppa till huvudinnehåll
06 apr 2004
Börsmeddelanden

Ändring i aktieägarstruktur

0989ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 6.4.2004 kl.14.15 Ändring i aktieägarstruktur I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar Ålandsbanken Abp att banken erhållit information om följande förändringar i bankens aktieägarstruktur. Aktieägare Anders Wiklöfs och av honom kontrollerade bolags andel av Ålandsbanken Abp:s totala röstetal har överstigit 10 % genom ett aktieförvärv i bolagen Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:s, Oy Alva Line Ab:s, samt Ab Mathias Erikssons namn. Aktieförvärvet skedde 6 april 2004. Enligt anmälan uppgår Anders Wiklöfs och av honom kontrollerade bolags andel av röstetalet till 10,54% (11.525.559 röster) och andel av aktiekapitalet till 6,04 % (571.761 A-aktier och 90.339 B-aktier). Ålandsbanken Abp:s totala aktiekapital består av 10.960.365 aktier fördelat på 5.180.910 A-aktier och 5.779.455 B-aktier, vilka sammanlagt representerar 109.397.655 röster. ÅLANDSBANKEN ABP 0