Hoppa till huvudinnehåll
10 mar 2004
Börsmeddelanden

Ändring i aktieägarstruktur

0857ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 9.3.2004 kl.16.45 Ändring i aktieägarstruktur I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar Ålandsbanken Abp att banken erhållit information om följande förändringar i bankens aktieägarstruktur. Aktieägare Anders Wiklöfs andel av Ålandsbanken Abp:s röstetal har överstigit 5 % genom ett aktieförvärv i Wiklöf Holding Ab:s namn (bolaget helägt av Anders Wiklöf). Aktieförvärvet gjordes 9 mars 2004. Enligt anmälan uppgår Anders Wiklöfs andel av röstetalet till 8,68% (9.499.624 röster) och andel av aktiekapitalet till 5,11 % (470.506 A-aktier och 89.504 B-aktier). Ålandsbanken Abp:s totala aktiekapital består av 10.960.365 aktier fördelat på 5.180.910 A-aktier och 5.779.455 B-aktier, vilka sammanlagt representerar 109.397.655 röster. ÅLANDSBANKEN ABP 0