Hoppa till huvudinnehåll
10 mar 2023
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp:s riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
10.3.2023 kl. 16.15 EET

Ålandsbanken Abp:s riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner

Ålandsbanken Abp:s styrelse har den 10 mars 2023 beslutat om riktad emission. Aktierna emitteras enligt bemyndigandet från bolagsstämman den 3 april 2019.

Styrelsen har beslutat att för fullföljande av bankens skyldigheter inom ramen för bankens ersättningssystem för rörliga ersättningar riktat till ledningsgruppen och nyckelpersoner emittera sammanlagt 6 974 nya B-aktier genom en riktad emission. Teckningspriset per aktie uppgår till 38,80 euro, vilket är det vägda medelvärdet av Ålandsbankens B-akties dagliga stängningskurser under februari 2023. Hela teckningspriset antecknas i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Efter emissioner uppgår Ålandsbankens aktiekapital till oförändrade 42 029 289,89 euro och antalet aktier till 6 476 138 A-aktier (vilka representerar 129 522 760 röster) samt 8 806 740 B-aktier (vilka representerar 8 806 740 röster).

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505