Hoppa till huvudinnehåll
13 aug 2003
Börsmeddelanden

ÄNDRING I AKTIEÄGARSTRUKTUREN

1407ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 13.8.2003 kl. 10.15 ÄNDRING I AKTIEÄGARSTRUKTUREN I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar Ålandsbanken Abp att man erhållit information om följande förändring i Ålandsbanken Abp:s aktieägarstruktur. Alandia-Bolagens, i vilket ingår bolagen Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkrings Ab Alandia, Försäkrings Ab Pensions- Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia, andel av Ålandsbanken Abp:s aktiekapital har sjunkit under 10 % till följd av att B- aktier tecknats i stöd av det konvertibla skuldebrevslån om 16.818.792,65 euro som Ålandsbanken Abp emitterade år 1997 och de optionsrätter Ålandsbanken Abp emitterade år 1998 till bankens personal. De tecknade B-aktierna har registrerats i handelsregistret 13.8.2003. Efter aktieteckning i stöd av optionsrätterna uppgår eEnligt anmälan uppgår Alandia-Bolagens sammanlagda andel av röstetalet till 13,72 % och andel av aktiekapitalet till 9,688 % (733.886 A- aktier och 879.050325.145 B-aktier) (kalkylerat enligt finansinspektionens ställningstagande K/43/2002/PMO). Ålandsbanken Abp:s aktiekapital är fördelat på 10.943.321 aktier (5.180.910 A-aktier och 5.762.411 B-aktier), vilka medför totalt 109.380.611 röster, dvs A-aktierna medför 103.618.200 röster och B-aktierna 5.762.411 röster. ÅLANDSBANKEN ABP 0