Hoppa till huvudinnehåll
13 aug 2003
Börsmeddelanden

HÖJNING AV AKTIEKAPITAL EFTER UTBYTE AV

1951ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 13.8.2003 kl.10.00 HÖJNING AV AKTIEKAPITAL EFTER UTBYTE AV KONVERTIBLA SKULDEBREV OCH UTNYTTJANDE AV OPTIONSRÄTTER Den 20 mars 1997 beslöt bankens bolagsstämma att emittera ett konvertibelt skuldebrevslån om 16.818.792,65 euro. Teckning av nya aktier mot konvertiblerna kan ske årligen mellan den 2 april och 31 januari. Sista dagen för teckning mot konvertiblerna är 31 januari 2007. Under perioden 2.4-30.6.2003 har 222 st. nya B-aktier tecknats mot utbyte av konvertibla skuldebrev, vilket motsvarar en höjning av aktiekapitalet med 448,05 euro. De nya B-aktierna är i alla avseenden likvärdiga med befintliga B-aktier. Av det konvertibla skuldebrevslånet återstår 9.820.492,89 euro. Därtill beslöt bankens bolagsstämma den 20 mars 1998 att emittera optionsrätter i fyra serier till personalen, ÅLANDSBANKEN ABP:S OPTIONSRÄTT 1998 B, serie I-IV. Den 1 april 2000 inleddes teckningstiden för B-aktier med optionsrätter, serie I. Teckning kan ske årligen under perioden 1.4 - 31.1. och teckningstiden för aktier upphör i sin helhet den 30. december 2003 för samtliga serier. Under perioden 1.4-30.6.2003 har 774.910 st. nya B-aktier tecknats mot optionsrätter vilket motsvarar en höjning av aktiekapitalet med 1.563.966,07. De nya B-aktierna är i alla avseenden likvärdiga med befintliga B-aktier. Det totala antalet nya B-aktier utgör därmed 775.132 st., vilket motsvarar en höjning av aktiekap italet med totalt 1.564.414,12 euro. Efter höjningen kommer det finnas 5.180.910 st. A-aktier och 5.762.411 st. B-aktier. Det totala antalet aktier blir således 10.943.321 st och det totala aktiekapitalet blir 22.086.413,60 euro. Höjningen av aktiekapitalet registrerades i handelsregistret i dag. Handeln med de nya B-aktierna påbörjas vid Helsingfors Börs torsdagen den 14 augusti 2003. STYRELSEN 0