Ålandsbanken Abp: Göran Persson avgår från Ålandsbankens styrelse

29 april 2019
|


Ålandsbanken Abp
Ändring av styrelse/ledning/revisor
29.4.2019 kl. 14.30

Göran Persson avgår från Ålandsbankens styrelse

Styrelsemedlem Göran Persson har meddelat att han avgår från sitt uppdrag som styrelsemedlem i Ålandsbanken Abps styrelse på grund av nomineringen till styrelseordförande i Swedbank AB (publ). Persson valdes till styrelsemedlem i Ålandsbanken första gången vid bolagsstämman den 16 april 2015. Val av ny styrelsemedlem kommer att anstå till nästa bolagsstämma.

För ytterligare information:

Nils Lampi, styrelseordförande, Ålandsbanken Abp, tfn + 358 18 17 271