Ålandsbanken ändrar sina inlåningsräntor

17 november 2016
|


Ålandsbanken Abp 
Pressmeddelande 
17 november 2016

Ålandsbanken sänker med anledning av ändrade marknadsräntor inlåningsräntor från och med den 17 november:


Inlåningsräntor
Ålandskonto -0,10 procentenheter, ny ränta 0,25%
Depåkonto med individuella villkor -0,10 procentenheter
 

Se aktuella räntor och prislistor på www.alandsbanken.se

För frågor kontakta:

Magnus Holm, Chef Affärsområde Sverige Telefon: 08-791 46 44