Ålandsbanken ändrar sina bolåneräntor

14 januari 2019
|

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
14 januari 2019

Ålandsbanken ändrar sina bolåneräntor

Med anledning av ändrade marknadsräntor justerar Ålandsbanken nedanstående bolåneräntor från och med den 14 januari.

UTLÅNING

Bolåneräntor

Ny ränta, %

Ändring, %

3 mån

2,20

0,20

1 år

2,25

0,20

2 år

2,20

0,15

3 år

1,95

-0,10

4 år

2,25

-0,10

5 år

2,35

-0,10

10 år

3,40

-0,10

Topplån

3,30

0,20

För frågor kontakta:

Magnus Johansson, direktör, affärsområde Sverige Tfn 08 791 4887