Hoppa till huvudinnehåll
23 mar 2017
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden fjärde året i rad

Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond belönades nu för fjärde året i rad av Lipper som den bästa fonden i sin kategori inom Norden. De av branschen högt uppskattade Lipper Fund Awards Nordic 2017-priserna publicerades i mars.

Lipper, ett bolag inom Thomson Reuters-koncernen, är ett ledande internationellt bolag inom fondanalys och -jämförelse. I den nordiska jämförelsen finns alla fonder med som har marknadsföringstillstånd i något av de nordiska länderna. I Ålandsbanken Euro Bonds jämförelsegrupp finns totalt 591 fonder med.

Priset är en bekräftelse av Ålandsbanken Euro Bond-placeringsfondens konsekvent bästa framgång bland fonder som investerar i medellånga ränteinvesteringar (Bond Euro – Short Term 3 years). Fonden vann priset på alla tidsperioder som analyserats, 3, 5 och 10 år.

Ålandsbanken Euro Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i utvalda ränteinstrument med noggrann analys av den nuvarande marknadsomgivningen. Fondens investeringar och den aktiva risken kan därför tidvis avvika märkbart från jämförelseindex.

– En försiktig investeringsstil, där vi strävar efter att generera så stabil långsiktig avkastning som möjligt har varit vägledande. Vi har föredragit att investera i nordiska företagsobligationer emitterade av stabila bolag, vilket också har bidragit positivt till fondens goda utveckling, kommenterar Ålandsbankens ränteteam.

För ytterligare information, kontakta

Jarkko Toivonen, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 (0) 204 292 920 Mikael Rosell, räntechef, Ålandsbanken Fondbolag  Ab, tfn +358 (0)204 29 011