Hoppa till huvudinnehåll
23 apr 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden för sjunde året i rad

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
23.4.2020 kl. 10.15

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden för sjunde året i rad

Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond belönas nu för sjunde året i rad som den bästa räntefonden i Norden i sin kategori. Refinitiv Lipper Fund Awards-prisen är högt ansedda av branschen. Priserna tilldelas fonder som kontinuerligt kan överstiga den riskjusterade avkastningen för sin referensgrupp under en period på 3, 5 och 10 år.

Urvalskriterierna är objektiva och gemensamma för alla fonder i gruppen och de baseras på entydiga och strikt kvantitativa kriterier. Refinitiv Lipper beskriver sin analys enligt följande:

"Metodiken och det tillvägagångssättet vi använder för att motivera utmärkelsen ligger till grund för alla våra analyser. Detta, tillsammans med ett grundligt och djupt förvärv av fonddata, leder till en unik jämförelse- och värderingsuppfattning av de fonder som jämförs samtidigt som det säkerställer att priset även återspeglar stabilitet."

För Ålandsbanken Euro Bond påvisas stabiliteten bland annat genom att fonden har vunnit priser i alla granskningsperioder som Refinitiv Lipper använt (3, 5 och 10 års avkastningshistorik vid varje granskningstillfälle).

Ålandsbanken Euro Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i utvalda ränteinstrument, som i huvudsak klassificeras som "investment grade", med vederbörlig hänsyn till de rådande marknadsförhållanden. Således avviker tidvis fondens investeringar och aktiva risk avsevärt från jämförelseindexet.

Orsakerna till fondens framgång är bland annat en försiktig investeringsstil med vilken vi vill uppnå en så jämn avkastning som möjligt på lång sikt, och favoriseringen av stabila nordiska företagslån, säger fondförvaltare Jarkko Toivonen vid Ålandsbanken Fondbolag Ab.

Framgång även i Morningstar

Även analysbolaget Morningstar, som jämför fonddata och fonder i sina respektive klasser, har försett Ålandsbanken Euro Bond med fulla och bästa fem stjärnor i alla sina granskningscykler. Detta påvisar fondens framgång i förhållande till dess referensgrupp och jämförelseindex.

För ytterligare information, kontakta:

Jarkko Toivonen, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 (0) 204 293 723
Jyri Suonpää, gruppchef räntefonder, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 (0) 204 293 714