Hoppa till huvudinnehåll
08 dec 2016
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbanken Euro High Yield fick femte stjärnan i Morningstar

Räntefonden Ålandsbanken Euro High Yield har fått en femte stjärna i Morningstar, dvs. den högsta ratingen. Detta är ett fortsatt bevis på fungerande förvaltningsfilosofi inom räntefonder i Ålandsbanken.

Den enskilt största bidragande orsaken till god avkastningsutveckling är övervikten i nordiska företagsobligationer, som visat sig resilienta framförallt i volatila tidsperioder. 

Räntefonderna Ålandsbanken Cash Manager och Ålandsbanken Euro Bond har även de fem stjärnor i Morningstar.

Ålandsbanken Euro High Yield är en räntefond som placerar i euronominerade företagsobligationer inom High Yield-segmentet (d.v.s. obligationer med högre avkastningspotential men samtidigt också med högre risk emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar enligt en ”bond picking”-strategi, som går ut på ett aktivt val av obligationer. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år.

Morningstar

Morningstar rating kategoriserar fonder i respektive fondkategori baserat på fondens riskkorrigerade avkastning. I kategoriseringen får fonden 1–5 stjärnor. I varje Morningstar-kategori får bästa 10 % fem stjärnor och sämsta 10 % en stjärna. Bedömningen av fonderna görs på ett genomsnitt av upp till tre tidsperioder; 3, 5 och 10 år. Fonder under tre år är inte med i bedömningen. Morningstar rating är objektiv och baseras enbart på en jämförelse av historisk avkastning, risk och kostnader. Ratingen baserar sig enbart på siffror och representerar inte Morningstars syn på fonden.