Hoppa till huvudinnehåll
25 nov 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Fondbolag och OX2 inleder samarbete kring havsbaserad vindkraft

Vind turbine hav landskap

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
25.11.2021

Ålandsbanken Fondbolag och OX2 inleder samarbete kring havsbaserad vindkraft

Ålandsbanken Fondbolag Ab och OX2 (publ) har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) avseende utveckling av det havsbaserade vindkraftsprojektet Noatun söder om Åland.

Samarbetet mellan Ålandsbanken Fondbolag OX2 sker via ett samägt bolag där OX2 är utvecklare fram tills projektet färdigställts, och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via fonder. Avsikten är att erbjuda investerare och allmänheten möjlighet att investera i projektet via fonder. En förutsättning är att nödvändiga tillstånd av Ålands landskapsregering för utveckling av den havsbaserade vindkraften erhålls och att projektet kan genomföras enligt plan.

Projekt Noatun är i en tidig projektfas och beräknas färdigställt bestå av cirka 250 vindkraftverk som ger 20 TWh per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll. Noatunprojektet omfattar förutom en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havszonen en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag arbeta för Noatun. Projektet bidrar till att uppfylla Ålands, Finlands och Sveriges klimatmål samtidigt som det medför lokal nytta till Åland såsom arbetstillfällen, infrastruktur, utbildning med mera, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

Ålandsbanken Fondbolag lanserade år 2020 den första specialplaceringsfonden i Finland, som investerar i vindkraft och som är öppen för placeringar av allmänheten. Fonden har mottagits väl och är populär bland placerare. Ålandsbanken Fondbolag planerar nu att komplettera utbudet med fonder med inriktning mot havsbaserad vindkraft.

– Det unika med samarbetet mellan OX2 och Ålandsbanken Fondbolag är att vi avser erbjuda fonder till investerare i närområdet som är intresserade av storskalig havsbaserad vindkraft. Majoriteten av de vindkraftsparker som sålts i Finland i dagsläget har gått till utländska köpare, och därmed också den ekonomiska nyttan av vindkraftsproduktionen. Vårt koncept öppnar också för åländskt ägande av vindkraft inom den åländska havszonen. Genom detta kan åländska intressen långsiktigt få del av avkastningen av vindkraftsproduktionen. Den havsbaserade vindkraften innebär en betydande ekonomisk potential för Åland, säger Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

– I takt med att efterfrågan på el växer och kapacitetssituationen i både Finland och Sverige skärps är Ålands havsbaserade vindkraft ett mycket intressant projekt ur elmarknadens synvinkel, tillägger Juha Känkänen, placeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

För ytterligare information:

Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 40 733 1119, tom.pettersson@alandsbanken.fi
Juha Känkänen, Placeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn. +358 40 348 5340 juha.kankanen@alandsbanken.fi
Hillevi Priscar, Country Manager Sverige OX2 , tfn +46 730 261 623, hillevi.priscar@ox2.com
Edvard Lind, Communications OX2, tfn +46 727 271 117 press@ox2.com

Om Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder. Fondutbudet är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Fondbolaget förvaltar i dagsläget ett kapital om ca. 4 miljarder euro.

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.ox2.com