Hoppa till huvudinnehåll
10 jun 2019
Pressmeddelanden

Ålandsbanken minskade sitt koldioxidavtryck mer än målsatt – också konsumenterna har noterat bankens hållbarhetsarbete

Ålandsbanken Abp Pressmeddelande 10.6.2019

Ålandsbanken minskade sitt koldioxidavtryck mer än målsatt – också konsumenterna har noterat bankens hållbarhetsarbete

År 2018 minskade Ålandsbanken sitt koldioxidavtryck med ca 14 procent jämfört med föregående år, vilket överträffade bankens mål som var 10 procent. Bankens koldioxidavtryck år 2018 uppgick till 338 500 kilo.

Den främsta faktorn som bidrog till minskningen av koldioxidavtrycket var att mängden utsläpp av affärsresor minskade. Koldioxidavtrycket som förorsakades av affärsresor minskades med ca 19 procent jämfört med 2017.

Dessutom minskade Ålandsbanken sin pappersförbrukning med tre procent och lyckades också minska sin totala energiförbrukning. Över 65 % av den energi som används av banken är förnybar energi. Ålandsbanken ägnar också särskild uppmärksamhet åt miljöavtrycket för sina anskaffningar genom att välja miljöcertifierade produkter och leverantörer.

”Hållbarhet är en naturlig del av vår strategi. Att förverkliga den kräver att både ledning och anställda sluter upp på våra mål. Vi ville ägna särskild uppmärksamhet åt vår resepraxis, och vi lyckades bra med det. Nu måste vi hålla fast vid detta och göra förändringen permanent”, berättar Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Hållbarhet är viktigt för både anställda och konsumenter

Ålandsbanken kompenserar också för sitt koldioxidavtryck genom sitt arbete för Östersjön. Hittills har Ålandsbanken stött olika organisationers arbete för ett friskare Östersjön med nästan 2 300 000 euro. Varje år donerar banken ett belopp till miljöarbete som motsvarar upp till 0,2 procent av depositionerna på Östersjökontona.

”Vi måste se till att vår verksamhet är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet genom att återspegla FN:s mål för hållbar utveckling och vi mäter hur vi lyckas varje år”, berättar Magnus Johansson direktör för Ålandsbanken Sverige.

Johansson berättar att bankens verksamhet för hållbar utveckling och miljön är viktig för Ålandsbankens anställda.

Också konsumenterna har lagt märke till Ålandsbankens långvariga miljöarbete. I april kom banken för första gången med på Europas största hållbarhetsundersökning Sustainable Brand Index lista över hållbara varumärken.

"Det här är ett viktigt erkännande för oss att vårt långsiktiga arbete för miljön och den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhets hållbarhet är allt mer synliga för konsumenterna", gläder sig Johansson.

Rekordbelopp utdelas i Östersjöprojektets ansökningsomgång för finansiering

I år delar Ålandsbanken, som firar sitt 100-årsjubileum, ut ett rekordbelopp på upp till en halv miljon euro via Östersjöprojektet för projekt som främjar Östersjöns tillstånd. Ökning i depositionerna på Östersjökontona möjliggör detta.

”Vi är glada över att vårt jubileumsår syns i Östersjöprojektet med ett rekordstort finansieringsbelopp. Östersjön behöver fortsättningsvis all hjälp den kan få för att komma tillbaka till ett önskat välbefinnande”, berättar Johansson.

Ansökan om Östersjöprojektets finansiering börjar i juni. Förra året mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och finansierade projekt med sammanlagt 300 000 euro.

Tilläggsinformation:

Magnus Johansson direktör, Ålandsbanken Sverige tel. +468 791 48 00

Therese Pettersson kommunikationschef, Ålandsbanken Sverige tel. +468 791 47 85