Hoppa till huvudinnehåll
02 okt 2014
Ålandsbanken Blogg

Clearingcykeln för värdepappershandel i Europa förkortas till två bankdagar


Clearingcykeln för värdepappershandel förkortas från tre bankdagar (T+3) till två (T+2) bankdagar från och med den 6 oktober 2014. I praktiken innebär detta, att vid köp av värdepapper debiteras kundens bankkonto två bankdagar efter handeln istället för som tidigare tre bankdagar.

På motsvarande sätt kommer kundens bankkonto vid en försäljning av värdepapper att krediteras två bankdagar efter handelsdagen istället för som tidigare tre bankdagar. Ändringen i clearingcykeln berör aktier, masskuldebrevslån, börsnoterade fonder (ETF) samt warranter.
Handel i Ålandsbanken Fondbolags placeringsfonder berörs inte av denna ändring.
Ändringen träder i kraft samtidigt i de flesta länderna i Europa.
Ändringen hänför sig till Europeiska Centralbankens (ECB) projekt Target2-Securities. Övergången till T+2 clearingcykel är den första märkbara förändringen i projektet. Målet med projektet är att harmonisera clearingen av värdepappershandel i Europa. I och med ändringen kommer clearing av värdepappershandel över landsgränserna inom Europa att förenklas och bli snabbare.
Läs mer på www.euroclear.com