Hoppa till huvudinnehåll
23 apr 2021
Ålandsbanken Blogg

Förtida återbetalning 25.5.2021 av Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2015

Ålandsbanken Abp har enligt lånevillkoren rätt tidigast den 26.6.2020 och därefter årligen på räntebetalningsdagen inlösa i förtid Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2015 (ISIN: FI4000153747), som emitterats 25.5.2015. Banken utnyttjar sin inlösenrätt i samband med nästa räntebetalning och löser in lånet i förtid.

Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2015 återbetalas till fordringsägarna på lånets räntebetalningsdag 25.5.2021.

Mariehamn den 23 april 2021

ÅLANDSBANKEN ABP