Hoppa till huvudinnehåll
26 jun 2020
Pressmeddelanden

Östersjöprojektets ansökningstid för 2020 öppnas!

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
26.6.2020

Östersjöprojektets ansökningstid för 2020 öppnas!

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2020 öppnas idag. I år finansierar vi projekt som främjar Östersjöns tillstånd med upp till 500 000 euro.

Ansökningstiden öppnas nu för sjätte gången. Tidigare år har Östersjöprojektet möjliggjort för flera startupbolag att påbörja eller vidareutveckla sin verksamhet och därmed möjliggöra framtagandet av nya innovationer och idéer för ett friskare Östersjön. Ålandsbanken har under de senaste 20 åren stöttat olika organisationers viktiga arbete men ca 2 745 000 euro.

- Om du eller din organisation har en idé som främjar Östersjöns tillstånd har du en möjlighet att förverkliga den med hjälp av Östersjöprojektet. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring och därför delar vi återigen ut i år igen en stor summa för att mångsidigt stöda olika initiativ som främjar Östersjön, säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland och ordförande för Östersjöprojektets jury.

Målet med Östersjöprojektet är framförallt att möjliggöra projekt som på ett konkret sätt påverkar och ökar kännedom om Östersjöns tillstånd.

- Östersjön är ett av våra absolut största miljöproblem och befinner sig i ett riktigt allvarligt tillstånd. De syrefattiga bottnarna har aldrig varit så stora och täcker nu ett område dubbelt så stort som Danmark. Samtidigt har vi tagit stora steg framåt och har aldrig varit närmre att vända trenden än vi är idag. Kraften från digitala innovationer har kunnat åstadkomma storskaliga förändringar som man tidigare bara kunnat drömma om. Som konsumenter har vi sett det i alltifrån musik, taxiresor, betallösningar och logi till miljörelaterade innovationer såsom precisionsgödsling, Ålandsbankens Östersjökort eller cirkulära lösningar inom t.ex. matåtervinning. Det är nu hög tid att koncentrera den kraften på ett av våra största miljöproblem, lokalt såsom globalt. Den digitala innovationen för att hantera Östersjöns miljöproblem har än så länge varit begränsad. Efter att många av de stora infrastrukturåtgärderna nu har vidtagits ligger mycket av potentialen i digitala innovationer för att åstadkomma den återstående förändring som krävs för att vända trenden och rädda Östersjön, säger Niklas Zennström, medgrundare i Skype.

Zennström är tillsammans med spelbolaget Supercells vd Ilkka Paananen delaktiga i Östersjöprojektets jury vid bedömning av digitala innovationer.

Startupbolagens innovationer har en central roll i finansieringen

Tidigare år har Östersjöprojektets finansiering möjliggjort flera startupbolags verksamhet genom att finansiera allt från planering av fabrik till produktutveckling och genomförande av pilotprojekt. Ett exempel på ett bolag som fått finansiering är Solar Foods som producerar protein från luften. De fick 50 000 euro från Östersjöprojektet 2018, pengar som riktades till att planeringsarbete av den nya produktionsanläggningen.

Solar Foods som producerar protein från luften fick 50 000 euro från Östersjöprojektet 2018, som riktades till att planeringsarbete av den nya produktionsanläggningen.

- Det lönar sig att ansöka om finansiering, oavsett om ditt initiativ för havet är litet eller stort och händer nu eller lite senare i framtiden, såsom i vårt fall. Finansieringen möjliggjorde planeringen av vår första fabrik och samtidigt fick vi även möjlighet att berätta hur matproduktionens framtid konkret kunde se ut, berättar Pasi Vainikka, vd för Solar Foods.

Östersjöprojektet har därtill finansierat Sulapac, som producerar bionedbrytbara förpackningar för att ersätta plast samt Clewat, vars grundare Johannes Myllykoski uppfann en maskin som samlar plast från haven.

- Startup bolagen har tagit sin plats bland Östersjöprojektets finansierade projekt, eftersom de ofta kommer med de nyaste innovationerna, som positivt kan bidra till Östersjöns välbefinnande, säger Salonius.

Vem kan ansöka om finansiering via Ålandsbankens Östersjöprojekt?

Östersjöprojektets ansökning är öppen för företag, stiftelser och forskningsprojekt, som strävar till konkreta mål. Ansökaren behöver inte vara etablerad på marknaden. Det viktigaste är att aktören har en idé som siktar på konkreta åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Du kan läsa mer om alla bidrag som fått finansiering på hemsidan.

- Våra handlingar kan påverka Östersjön både på gott och ont och Östersjön behöver fortfarande all hjälp den kan få. Med Östersjöprojektet vill vi uppmuntra alla att delta i skyddsarbetet, berättar Salonius.

Så här ansöker du om finansiering:

  • Ansökningstiden för Östersjöprojektet 2020 öppnas 26.6.2020.
  • Den sista ansökningsdagen är 30 september och de finansierade projekten publiceras i början av nästa år.
  • Ansökan fylls i på Östersjöprojektets webbsida https://ostersjoprojektet.se/
  • Läs noggrant igenom instruktionerna och exempelansökan https://rahoitushakulomake.itameriprojekti.fi/?locale=sv innan du skickar in ansökan och säkerställ att du har formulerat konkreta och tydliga svar på alla frågor.
  • Du kan inte göra förändringar i ansökan efter att den är inskickad.
  • Juryn ber vid behov om mera information i efterhand.

Tilläggsinformation:

Magnus Johansson direktör, Ålandsbanken Sverige tel. +468 791 48 00 magnus.johansson@alandsbanken.se

Therese Pettersson marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Sverige tel. +468 791 47 85 therese.pettersson@alandsbanken.se

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer till förmån för miljön.

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har Ålandsbanken donerat nästan 2 745 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona.