Hoppa till huvudinnehåll
27 feb 2018
Pressmeddelanden

Skärpt amorteringskrav 2018 – så påverkar det dig

Skärpt amorteringskrav 2018 – så påverkar det dig

Finansinspektionen har meddelat att ett skärpt amorteringskrav införs den 1 mars 2018. Detta med anledning av att man vill dämpa bostadsprisuppgången och hushållens skuldsättning.

Det skärpta amorteringskravet innebär att privatpersoner som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga bolån den 1 mars 2018 eller senare och som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst behöver amortera ytterligare 1 % av bolånet årligen utöver det redan befintliga amorteringskravet, dvs.

  • minst 1 % av total skuld om belåningsgraden är 50 % eller lägre 
  • minst 2 % av total skuld om belåningsgraden överstiger 50 %, men inte 70 %
  • minst 3 % av total skuld om belåningsgraden överstiger 70 %

Om ni är två eller fler som lånar är det er sammanlagda årliga bruttoinkomst som tas i beaktande. Om du tecknar köpekontrakt innan den 1 mars 2018 omfattas du inte av det skärpta amorteringskravet. Om du byter bank och utökar lånet behöver skuldebrevet vara undertecknat och banken tillhanda senast den 28 februari 2018 för att du inte skall omfattas av det skärpta amorteringskravet. Däremot omfattas du eventuellt av det befintliga amorteringskravet beroende på när bolånet tagits. Om du har bolån som tagits under perioden 1 juni 2016 – 28 februari 2018 kan du amortera av tilläggslånet enligt alternativregeln, dvs. på 10 år (10 % per år) och omfattas då inte av det skärpta amorteringskravet.