Hoppa till huvudinnehåll

Värdepapperstjänster

Uppdaterade avtalsvillkor för depåavtal.

Uppdaterade avtalsvillkor. De uppdaterade villkoren börjar gälla från och med februari 2016.*

Inga åtgärder behöver vidtas av dig som kund om du godkänner ändringarna. Ändringarna träder i kraft i samband med systembytet som sker i februari 2016. Om du inte godkänner villkorsförändringarna har du rätt att säga upp dina befintliga avtal med omedelbar verkan och utan extra kostnad genom ett skriftligt meddelande till banken. Meddelandet ska tillställas banken senast den 15 januari 2016, till följande adress: Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, 107 81 Stockholm.

*Tidpunkten för det planerade systembytet är framflyttad. Mera information om den nya tidtabellen kommer senare på denna sida. (uppdaterad 2016.02.02)

Bankens informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen

Banken är skyldig att tillhandahålla information i samband med att banken erbjuder investeringstjänster. Denna information framgår av följande dokument:

Vår Kundservice hjälper dig gärna

Vänligen kontakta Ålandsbankens Kundservice för ytterligare information, telefon 0771 415 415, mån–fre. kl. 8.30–17.00, eller via e-post kundservice[at]alandsbanken.se. Det går även bra att kontakta din rådgivare.