Hoppa till huvudinnehåll

Nils Lampi, född 1948

Ålandsbanken - Nils lampi s

Meritförteckning, sammandrag

Utbildning

- Diplomekonom

Nuvarande anställning

Wiklöf Holding
- Koncernchef, 1992 -

Arbetserfarenhet

Wiklöf Holding Ab
- Verkställande direktör, 1990 - 1991

AW Line Ab
- Vice verkställande direktör, 1988 - 1989

Föreningsbanken i Finland
- Kontorschef och chef för Ålands företagaravdelning, 1986 - 1987

Helsingfors Aktiebank
- Bankdirektör, 1980 - 1985

Ålands Landskapsstyrelse
- Landskapskamrer, 1975 - 1979

Övriga uppdrag

Aktia Bank Abp, Aktia Abp
- Styrelsemedlem, 2010 - 2013

Åland Post Ab
- Styrelseordförande, 2011 -

Nordea
- Delegationsmedlem, 2005 - 2009

Best- Hall Oy
- Styrelseordförande, 1997 -

Ab ME Group Oy Ltd
- Styrelseordförande, 1990 -

Ab Mathias Eriksson / Ab Mariehamns Parti
- Styrelseordförande, 1990 -

Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab
- Styrelseordförande, 1990 -

Hotell Arkipelag Ab
- Styrelseordförande, 1989 - 2015

Nordea Åland
- Kontrollantordförande, 1988 - 2009

Ålandsdelegationen
- Ordinarie medlem, 1983 -

Scandinavian Air Ambulance Ab
- Styrelseledamot, 2008 - 2010