Hoppa till huvudinnehåll

Externa fonder i Ålandsbanken

Förutom Ålandsbankens egna fonder, erbjuder vi fonder från externa fondbolag för att komplettera och utöka vårt eget fondutbud. Vi är helt oberoende i vårt fondval och har inga förutbestämda samarbetsparter. Vi strävar efter att alltid välja den bästa fonden ur våra kunders perspektiv, oberoende av om den förvaltas av en liten boutique-förvaltare eller av världens största finansvaruhus.

På Ålandsbanken arbetar ett dedikerat team med lång erfarenhet inom fondselektering. Vi följer en noggrann fondselekteringsprocess (se bild) som bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder. De utvalda fonderna följs upp kontinuerligt. Teamet har ett brett branschnätverk och genomför ca 300 förvaltar- och fondbolagsmöten varje år.

Ålandsbanken - Externa Fonder Selekteringsprocessen 350X350