Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämmor

Nedan finns en fil med information om bolagsstämmor för börsnoterade bolag inom EES. I filen ser du bland annat när bolag som du äger aktier i har bolagsstämma. Därtill innehåller filen information om anmälnings- och röstningsfrister.

För att få hjälp med anmälan och röstning i börsnoterade bolag inom EES, inklusive Sverige, ber vi dig att kontakta din rådgivare. Priserna ser du nedan.

Pris per anmälan, svenska bolagsstämmor: 0 SEK

Pris per anmälan, övriga bolagsstämmor: 500 SEK