Hoppa till huvudinnehåll

För vem passar ISK?

​Generellt sett kan ISK anses lämpligt för en sparare som:
 • är en aktiv placerare

 • har en avkastning som överstiger statslåneräntan per 30 november året innan placeringen görs

 • har innehav som har hög direktavkastning (stora utdelningar)

 • är i en skatteposition där förluster kan realiseras vid överföringen av innehaven till ISK (överföring räknas som en avyttring i skattehänseende)

 • är villig att spara långsiktigt och tror på en positiv utveckling på de finansiella marknaderna

 • har exempelvis stora utgiftsräntor som går att kvitta mot schablonskatten

ISK lämpar sig inte för sparare som

 • har en avkastning som understiger statslåneräntan per 30 november året innan placeringen görs

 • har ett månadssparande med låg risk

 • är i behov av en kapitalförsäkrings möjligheter såsom förmånstagarförordnande

 • är i en skatteposition som innebär att stora kapitalvinster realiseras vid överföring av innehaven till ISK (överföring räknas som en avyttring i skattehänseende)

 • har onoterade innehav