Hoppa till huvudinnehåll

Beskattning

Beskattning av fonder i Sverige

Innehav i fonder beskattas, för svenska fondsparare, från och med den 1 januari 2012 med en s.k. schablonskatt. Den nya schablonskatten innebär att innehavare av fondandelar per den 1 januari varje år, ska betala motsvarande 0,12 procent av marknadsvärdet av sina fondandelar. Schablonskatt ska betalas på fondandelar både i svenska och utländska fonder.

Fondandelar som ägs via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring omfattas inte av reglerna för schablonskatt.

Vid försäljning av fondandelar ska vinst eller förlust tas upp i deklarationen och beskattas enligt reglerna för inkomst av kapital.

Beskattning kan påverkas av individuella omständigheter. Om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör du söka experthjälp. Vänligen kontakta oss via växeln på telefon 08 791 48 00 eller via Kundservice på telefon 0771 415 415 för hjälp och mer information.

Läs mer om investeringssparkonto