Hoppa till huvudinnehåll

Insättningsgaranti för ISK

Kontanta medel inom investeringssparkontot omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Den svenska insättningsgarantin ersätter ett belopp om högst 1 050 000 kronor (SEK). Om kunden utöver investeringssparkonto har andra konton i institutet eller Ålandsbanken Abp som omfattas av insättningsgarantin i Finland, så utgår dock ersättning för medlen/konton från den svenska respektive finska insättningsgarantin om totalt sammanlagt motsvarande högst 100 000 euro.

Utöver skyddet om 1 050 000 kronor kan ett tilläggsbelopp om max 5 miljoner kronor ersättas vid vissa s.k. livshändelser. Det gäller för insättningar på konto som avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Skyddet gäller i 12 månader från insättningen, och kunden behöver själv ansöka om tilläggsbeloppet.

Läs mer om insättningsgarantin

Investerarskydd

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om han eller hon i händelse av Ålandsbanken Abp:s eventuella insolvens inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Institutet, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per 1 november 2013 uppgår till högst 250 000 kronor. Om kunden dessutom har andra finansiella instrument eller konton i Institutet eller Ålandsbanken Abp som omfattas av det svenska investerarskyddet eller den finska ersättningsfonden för investerare så utgår dock ersättning för instrumenten/kontona från det svenska investerarskyddet respektive från den finska Ersättningsfonden för investerare om totalt sammanlagt högst 250 000 kronor.

Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett (1) år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Insättningsgarantinämnden, som efter prövning betalar ut ersättning.