Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbankens handelsplatser

Oftast utför Ålandsbanken sina kunders order i aktierelaterade finansiella instrument genom extern partner på olika handelsplatser.

Handel i övriga finansiella instrument – exempelvis obligationer, OTC-derivat och strukturerade produkter – erbjuds i huvudsak genom transaktioner mot bankens eget lager, men i förekommande fall också genom att utföra order via extern partner mot Stockholmsbörsens SOX-marknad.

Bästa möjliga orderutförande (best execution) Läs mer om riktlinjerna för värdepappershandel (MiFID)