Hoppa till huvudinnehåll

Jämför sparformer

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkring

Depå

Vem kan öppna?

Privatpersoner.

Privatpersoner och företag.

Privatpersoner och företag.

Kan jag flytta in värdepapper på mitt konto utan att sälja dem?

Ja, men flytten kommer att betraktas som en försäljning skattemässigt och kapitalvinster/förluster ska redovisas.

Nej, endast likvida medel kan sättas in i kapitalförsäkringen.

Ja.

Vad kan jag ha på kontot?

Aktier och andra finansiella instrument som är marknadsnoterade samt fonder och likvida medel.

Aktier och andra finansiella instrument som är marknadsnoterade samt fonder och likvida medel.

Aktier, fonder, andra värdepapper och likvida medel. Notera att även onoterade innehav är tillåtna.

Ger aktieinnehav rösträtt på bolagsstämmor?

Ja.

Nej.

Ja.

Ska värdepappersaffärerna redovisas i deklarationen?

Nej.

Nej.

Ja.

Hur beräknas skatten?

Skatten beräknas årligen utifrån en fjärdedel av summan för:

– Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal.

– Insättningar till kontot.

Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före.

– Summan beskattas med 30 %.

Eftersom statslåneräntan 30 november 2013 uppgick till 2,09 % blir skatten på ett sparande om exempelvis 100 000 kr 627 kr, dvs. 0,627 % under 2013.

Nya regler gäller från och med 1 januari 2012:

– Förutom värdet i kapitalförsäkringen den 1 januari respektive år så ingår även insättningar i kapitalunderlaget för avkastningsskatten.

– Insättningar som görs under andra halvåret ska bara tas upp till 50 %.

– Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före.

– Summan beskattas med 30 %.

– Skatten uppgår även här till 0,627 % under 2013.

30 % av vinsten vid försäljning. Avdrag får göras för förluster.

Hur redovisas skatten?

Ålandsbanken drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto men lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till Skatteverket.

Underlag för avkastningsskatt ska redovisas i deklarationen.

Du redovisar själv dina affärer i deklarationen.

Kvittningsrätt av kapitalförluster?

Nej.

Nej.

Ja.

Kan värdepappren utgöra säkerhet vid kredit?

Ja.

Ja.

Ja.

Övrig avdragsrätt?

Ja, ränteutgifter, kapitalförluster och kostnader inom annat sparande än ISK kan dras av mot schablonintäkten för ISK.

Nej.

Ja. Kapitalförluster får kvittas mot andra kapitalinkomster.

Valfri förmånstagare vid dödsfall?

Nej, vanliga arvsregler gäller.

Ja.

Nej, vanliga arvsregler gäller.