Hoppa till huvudinnehåll

Jämför sparformer

InvesteringssparkontoKapitalförsäkringDepå
Vem kan öppna?PrivatpersonerPrivatpersoner och företagPrivatpersoner och företag
Kan jag flytta in värdepapper på mitt konto utan att sälja dem?Ja, men flytten kommer att betraktas som en försäljning skattemässigt och kapitalvinster/förluster ska redovisasNej, endast likvida medel kan sättas in i kapitalförsäkringenJa
Vad kan jag ha på kontot?Aktier och andra finansiella instrument som är marknadsnoterade samt fonder och likvida medelAktier och andra finansiella instrument som är marknadsnoterade samt fonder och likvida medelAktier, fonder, andra värdepapper och likvida medel. Notera att även onoterade innehav är tillåtna
Ger aktieinnehav rösträtt på bolagsstämmor?JaNejJa
Ska värdepappersaffärerna redovisas i deklarationen?NejNejJa
Hur beräknas skatten?

Skatten beräknas årligen utifrån en fjärdedel av summan för:

– Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal

– Insättningar till kontot

Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före

– Summan beskattas med 30 %

Eftersom statslåneräntan 30 november 2013 uppgick till 2,09 % blir skatten på ett sparande om exempelvis 100 000 kr 627 kr, dvs. 0,627 % under 2013

Nya regler gäller från och med 1 januari 2012:

– Förutom värdet i kapitalförsäkringen den 1 januari respektive år så ingår även insättningar i kapitalunderlaget för avkastningsskatten

– Insättningar som görs under andra halvåret ska bara tas upp till 50 %

– Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före

– Summan beskattas med 30 %

– Skatten uppgår även här till 0,627 % under 2013

30 % av vinsten vid försäljning. Avdrag får göras för förluster
Hur redovisas skatten?Ålandsbanken drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto men lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till SkatteverketUnderlag för avkastningsskatt ska redovisas i deklarationenDu redovisar själv dina affärer i deklarationen
Kvittningsrätt av kapitalförluster?NejNejJa
Kan värdepappren utgöra säkerhet vid kredit?JaJaJa
Övrig avdragsrätt?Ja, ränteutgifter, kapitalförluster och kostnader inom annat sparande än ISK kan dras av mot schablonintäkten för ISKNejJa. Kapitalförluster får kvittas mot andra kapitalinkomster
Valfri förmånstagare vid dödsfall?Nej, vanliga arvsregler gällerJaNej, vanliga arvsregler gäller