Hur kan du påverka positivt i en orolig värld?

Jonas svensson

Torsdagen den 24 februari vaknade vi upp till en ny verklighet då Ryssland anföll Ukraina. Miljontals människor har därefter tvingats på flykt och hastigt fått överge allt det har. Vår medkänsla för det ukrainska folket är stark och viljan att hjälpa till är stor. Kanske är det så att du har funderat över vad du kan göra för att påverka och hjälpa till?

Ett effektivt sätt är att nyttja möjligheten att skänka dina aktieutdelningar skattefritt till ideella organisationer. Sedan 2006 har privatpersoner haft möjligheten att skänka aktieutdelningar från börsnoterade bolag skattefritt till ideella organisationer. Den möjligheten finns även för ägare till fåmansföretag. Detta innebär att du som fåmansföretagare har möjlighet att göra något bra med hela eller delar av din utdelning skattefritt.

Skänka utdelning – så fungerar det för ägare av fåmansföretag

Tillvägagångssättet att skänka utdelning skattefritt skiljer sig från ett vanligt utdelningsförfarande. Det är av vikt att förfarandet sker i rätt ordning och att behöriga handlingar upprättas.

Först och främst måste du fatta beslutet att ge bort utdelningen innan bolagsstämman äger rum, för hur många aktier det gäller och om det gäller för ett eller flera år. Om du redan har fått din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna blir du som aktiv delägare beskattad för utdelningen enligt de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga med som lägst 20 procent skatt i inkomstslagets kapital. Enkelt uttryckt – en tusenlapp som skulle ha gett dig 800 kronor efter skatt kan med lite planering bli 1000 mycket viktiga kronor för organisationen. Du måste också meddela detta beslut till bolagsstämman.

Så skänker du som fåmansföretagare din aktieutdelning skattefritt

Du måste kunna bevisa gåvan

I bolagsstämmoprotokollet måste det framgå vilken organisation som har fått utdelningen eftersom du behöver bevisa att pengarna har gått direkt till organisationen, och inte skattefritt ner i din ficka. Vidare får den mottagande organisationen inte vara skattepliktig för utdelningsinkomster och det är viktigt att säkerställa att pengarna betalas in direkt på organisationens bank- eller plusgirokonto. Härutöver ska gåvobrev upprättas som sedan ska skickas till välgörenhetsorganisationen tillsammans med en så kallad utdelningskupong. Många organisationer har väl utarbetade rutiner för att ta emot utdelning på ett sätt som uppfyller alla formella krav. Ta därför kontakt med dem i god tid.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Hälsningar,
Ålandsbanken