Hur kan man agera på börsen när inflationen stiger?

Lars soderfjell alandsbanken

Den höga inflationen har skapat oro bland sparare. Inflationen minskar pengarnas köpkraft och skapar nya förutsättningar på aktiemarknaden.

– Pengar på kontot och statsobligationer är två placeringar som tar extra mycket stryk vid kraftig inflation, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken Fondbolag.

Är aktier i detta läge ett inflationsskydd?

– Aktiemarknaden har förmåga att äta upp inflationen, bland annat slår inflationen igenom i bolagens omsättning tids nog. I min värld är aktier ett av de bästa ställen att gömma sig på om man är orolig för inflationen, säger Lars Söderfjell.

Vissa sektorer står sig bättre

Tittar man bakåt har det varit tydligt att vissa sektorer står sig bättre än andra.

– I den här miljön är det inget som faller snabbare än tillväxtbolagen, de tappar fart i sin vinsttillväxt samtidigt som det blir dyrare för dem att finansiera sina planer på grund av de stigande räntorna.

Branscher som gått bra däremot kännetecknas av stabila kassaflöden och möjlighet att kompensera för sina ökade kostnader.

– Råvarubolag är ett tydligt exempel. Andra branscher som gått bra vid hög inflation är banker och energibolag.

Riskinformation:
Kom ihåg att sparande på börsen alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Att välja Ålandsbanken kan göra skillnad­

Marhallan ostersjon klippor fyr hav kvinna

Välkommen till en bank för dig som ställer högre krav och uppskattar både sunt förnuft och ett personligt bemötande.