Hoppa till huvudinnehåll
10 jul 2015
Pressmeddelanden

Ålandsbankens rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år​

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
10.7.2015 kl. 9.00

Ålandsbankens rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år
Den 16 mars 2015, i samband med att Ålandsbankens årsredovisning för 2014 publicerades, offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2015. Då var förväntningarna att Ålandsbanken 2015 kommer att redovisa ett bättre rörelseresultat än 2014, det vill säga ett bättre rörelseresultat än 22,4 miljoner euro.

Baserat på preliminära bokslutsuppgifter för första halvåret reviderar Ålandsbanken sina framtidsutsikter för helåret 2015. Rörelseresultatet för första halvåret uppgår preliminärt till cirka 17,3 miljoner euro.

Ålandsbanken publicerar delårsrapporten för januari-juni 2015 den 24 juli 2015 klockan 9.00.

REVIDERADE FRAMTIDSUTSIKTER
Ålandsbanken förväntar att rörelseresultatet för 2015 kommer att vara väsentligt bättre än 2014.

Ålandsbanken är beroende av framförallt ränte- och aktiemarknadernas utveckling. Det finns en tydlig oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader, dessutom finns en geopolitisk oro framförallt med anledning av utvecklingen i Grekland, Ukraina och Mellanöstern. Av denna anledning finns det en osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.

TIDIGARE KOMMUNICERADE FRAMTIDSUTSIKTER
Ålandsbanken förväntar att rörelseresultatet för 2015 kommer att vara bättre än 2014.

Ålandsbanken är beroende av framförallt ränte- och aktiemarknadernas utveckling. Det finns en tydlig oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader, dessutom finns en geopolitisk oro framförallt med anledning av utvecklingen i Ukraina och Mellanöstern. Av denna anledning finns det en betydande osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505