Hoppa till huvudinnehåll
08 jul 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbankens rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år samt preliminärt resultat för Q2

Ålandsbanken Abp
Insiderinformation
8.7.2021 kl. 13.30

Ålandsbankens rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år samt preliminärt resultat för Q2

Ålandsbankens rörelseresultat för andra kvartalet 2021 uppgår preliminärt till 13,6 miljoner euro. Det är 3,8 miljoner euro eller 39 procent bättre än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalsresultatet rymmer positiva resultatpåverkande händelser av icke-återkommande natur på cirka 2 miljoner euro.

Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) för andra kvartalet är preliminärt 16,4 procent (11,8).

Det preliminära rörelseresultatet för årets sex första månader 2021 är 24,4 miljoner euro, vilket är 7,7 miljoner euro eller 46 procent bättre än samma period föregående år. Detta är det högsta halvårsresultatet någonsin i Ålandsbankens historia.

Ålandsbankens halvårsrapport publiceras den 20 juli.

REVIDERADE FRAMTIDSUTSIKTER

Ålandsbanken konstaterar att rörelseresultatet för 2021 förväntas bli väsentligt bättre än rekordåret 2020, det vill säga väsentligt bättre än 39,7 miljoner euro.

Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens utveckling. Det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader med anledning av den pågående coronapandemin. Av denna anledning finns det en viss osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.

TIDIGARE KOMMUNICERADE FRAMTIDSUTSIKTER

Ålandsbanken förväntar att rörelseresultatet för 2021 kommer att vara i nivå med 2020.

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505