Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämma 2018

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 5 april 2018 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Anmälan till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag

Fullmakt

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens webbsidor på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast onsdagen den 1 februari 2017 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp Sekretariatet PB 3 AX-22101 Mariehamn