Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 mars kl. 10.00 på huvudkontoret på Nygatan 2 i Mariehamn. Aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Aktieägarmöte hålls tisdagen den 30 mars kl. 15.00
Samtliga aktieägare inbjuds att delta i ett virtuellt aktieägarmöte efter bolagsstämman med början kl.15.00 under vilket aktieägarna kan följa verkställande direktörens presentation. Därefter kan deltagarna ställa frågor via livesändningen på www.alandsbanken.fi/bolagsstamma.

Aktieägare ombeds beakta att frågor som ställs under aktieägarmötet inte är frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. Frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen bör ställas skilt på förhand inför bolagsstämman.

Delta i aktieägarmöte

Anmälan och förhandsröstning

Förhandsröstningsblankett

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag

Årsredovning 2020

Ersättningsrapport 2020