Hoppa till huvudinnehåll

Premium Placering

– ta ett steg närmare dina drömmar
Berg hav ostersjon alger klippor

Erfaret förvaltningsteam

Det är viktigt att kunna ta ut svängarna för att skapa god avkastning i olika marknadsklimat. Vi är både aktiva och dynamiska i vår förvaltning vilket gör att vi kontinuerligt anpassar risken i våra produkter baserat på vår övertygelse och marknadernas förutsättningar. Dessa sammanfattas i vår Marknadsutblick som publiceras varje månad.

Varför Premium Placering?

  • Förvaltarteam med lång erfarenhet

  • Vågar avvika från index med ambition att leverera överavkastning

  • Värdeskapande i uppgång och kapitalbevarande i nedgång

  • Bred exponering med egen och utvald extern förvaltning

Ålandsbanken är en nordisk kapitalförvaltare med global täckning. Vi har lång erfarenhet av att analysera och förvalta nordiska aktier. Gällande övriga markna­der samarbetar vi med flera av världens ledande förvaltare. Vi väljer då fonder och ETF:er som är ledande inom den marknad vi önskar exponering mot.

Se vårt fondutbud

Välj förvaltningsform och skattemiljö

Samla ditt sparande hos Ålandsbanken på depå eller Investeringssparkonto utan årlig avgift. Via våra samarbetspartner har du även tillgång till vår förvaltning inom pensions- och kapitalförsäkringar. För dig som inte vill fatta placeringsbeslut på egen hand passar våra globala och aktivt förvaltade kapitalförvaltningsfonder bäst. Det enda du behöver göra är att besluta vilken risk du vill ta i dina placeringar - vi sköter resten.

Välj din risknivå – vi sköter resten

För dig som vill att våra förvaltare anpassar risknivån efter rådande marknadsläge erbjuder vi Ålandsbanken Kapitalförvaltning, en balanserad allokeringsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier. Fondens ränteexponering är valutasäkrad till svenska kronor. Ålandsbanken har också flera egna ränte- och aktiefon­der i olika risknivåer.

Externa fonder

Som komplement till vårt eget fondutbud har vi valt ut ett antal av världens främsta fonder. För att identifiera dessa bland flera tusen fonder har vi ett dedikerat team med lång erfarenhet av fondselektering.

Topplistan

En direktägd diskretionär portfölj som investerar i svenska aktier. Minsta investering 1 000 000 kronor.