Ålandsbanken Abp: Aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier kräver att extra bolagsstämma skall hållas

11 februari 2013
|