12 apr 2023
Sverige

Viktiga frågor att ställa sig inför en bolagsförsäljning

Bolagsforsaljning alandsbanken private banking 2023

Funderar du på att sälja ditt bolag? Låt beslut och strategi få mogna fram med hjälp av kloka råd och analys av din nuvarande och kommande situation.

Oavsett om detta är den första och enda gång du säljer ett bolag, eller om du är en serieentreprenör med siktet redan inställt på nästa utmaning är en bolagsförsäljning oftast en omfattande process. Att fatta strategiska och skattefördelaktiga beslut bygger på att du tar dig tid att besvara ett antal viktiga frågor.

Vi börjar med några frågor som rör dig som säljare – det är nämligen din livssituation och dina framtidsplaner som lägger grunden för vilken skattestruktur som är mest gynnsam.

VAR I LIVET STÅR DU?

Din situation och din ålder påverkar de skattemässiga besluten. Därför behöver du reflektera över din livssituation så du hamnar i en för dig rätt skattemässig struktur. Statistiskt är de som säljer ett bolag i 40-och 50-årsåldern, men trenden visar att denna siffra sjunker, främst inom tech-branschen. Planerar du att gå i pension efter din försäljning står du inför en rad andra frågor än den som är i början av sin entreprenörskarriär. Entreprenörer som gjort sin första försäljning kan ha svårt att veta var de ska börja för att hantera en större summa pengar på bästa sätt. Vi upplever att många stöter på utmaningar i att man önskar placera sina tillgångar i både onoterade och noterade tillgångar.

– Långt innan pengarna har kommit in från försäljningen ska rätt struktur finnas på plats. Man behöver sätta upp mål och parametrar i rätt tid. Vi lägger stor vikt vid att diskutera strukturen i förvaltningen och vet när de olika delarna ska in i processen, därför är vi gärna med i ett tidigt skede för att hjälpa våra kunder att svara på rätt frågor. Vi är våra kunders bollplank under hela försäljningsprocessen, säger Julia Hassel, finansiell planerare och skattejurist.

VARFÖR SÄLJER DU?

Du bör alltså ta hänsyn till om du kommer ha ett aktivt företagsliv efter försäljningen, eller om du planerar att dra dig tillbaka. Siktar du inte på ett härligt pensionsliv hemma i Sverige och/eller i värmen utomlands, så är det bra att veta på vilket sätt du tänker använda dina pengar. Säljer du för att ta hem en vinst och vill få ut kapitalet privat? Eller kommer du att göra en ny investering? Kommer du då att vilja investera hela summan eller en del av den? Är ni en grupp kompanjoner som startade bolaget tillsammans, där några av er vill lämna bolaget och några vill vara kvar? Agera djävulens advokat och ställ frågor som skakar om, som till exempel ”Är jag verkligen säker på att en försäljning är det mest optimala i det här läget?” I några fall kan ett annat upplägg vara lösningen, till exempel kan du anställa en vd och andra kvalificerade ledningspersoner, så du kan sitta kvar i bolaget, men utifrån en styrelseplats. En bra rådgivare vet vad som blir mest fördelaktigt för dig och det är dina önskningar och dina framtidsplaner som ger förutsättningarna.

– Vi anpassar alltid våra tjänster utifrån varje unik kund och alla olika rådgivare sätter sig ner och kombinerar sina olika kompetenser så att kunden får en helhetsbild från en och samma aktör. Vi vill vara våra kunders finansiella partner – det är den här typen av frågor som vi brinner för, säger Staffan Eldros, förmögenhetsrådgivare samt specialist på försäkringar.

HUR SER DIN TIDSLINJE UT?

Hur beroende är ditt bolag av dig? Ligger kunskapen kvar i bolaget när du lämnar? Kräver köparen att du ska vara kvar i bolaget under en övergångsperiod? Detta är frågor som är helt avgörande när det gäller försäljningens tidslinje. Ju tidigare i processen du tar hjälp av en rådgivare, desto snabbare kan du komma fram till när det är mest optimalt för dig och de nya ägarna till bolaget att du lämnar.

Du behöver också ställa dig frågan om du efter försäljningen har behov av pengarna på en gång, eller om du kan vänta lite på dem. Anledningen till att man ibland väljer att vänta på pengarna är för att skapa en bättre skattesituation. Det är inte ovanligt att göra en exit för att sedan flytta utomlands, då kanske du vill ha pengarna på en gång och du kan behöva specifik handledning kring olika regelverk och skattebestämmelser. Bor du kvar i Sverige och vill få pengarna förvaltade innebär det en helt annan strategi för dina tillgångar.

Vag skog jordbruk

”Vi är våra kunders bollplank under hela försäljningsprocessen”

Julia Hassel, Staffan Eldros och Jan Klippvik.

HUR SER DIN SKATTESITUATION UT?

Du har arbetat hårt för att komma dit du är nu. Skatteområdet för entreprenörer är lite av ett minfält – det är lätt att fatta ett felaktigt eller mindre optimalt beslut. De allra flesta behöver rådgivning för detta. Till exempel kan någon ha hört att det ska vara en bra strategi att lägga bolaget i träda, utan att kanske reflektera så mycket kring den egna situationen och framtiden. Det är viktigt att ha koll på reglerna kring ett trädaupplägg – att fortsätta arbeta efter försäljningen är till exempel inte alltid kompatibelt med en träda. Däremot finns andra lösningar som du kan diskutera med din rådgivare. Beroende på just din unika situation kan ni komma fram till det mest skatteoptimala upplägget.

– Det är våra kunder som under lång tid byggt upp Ålandsbankens kompetens och format vårt erbjudande. Det har resulterat i ett stort team av skattejurister med bred kompetens, något som idag är unikt bland svenska banker. Vi har samma kompetens som en revisionsbyrå, men till skillnad från dem sitter vi på verktygen som hjälper kunden vidare, med exempelvis krediter. Att ta hjälp i skattemässiga frågor är jätteviktigt och vi hjälper gärna till, säger Staffan Eldros.

Nu har det blivit dags att rikta blicken mot ditt bolag. Hur bör du lägga upp säljprocessen och hur ser du till att ditt bolag är så attraktivt som möjligt för en köpare?

VEM ÄR KÖPAREN?

Vet du vem du vill sälja till? Då kan du ta hjälp av en rådgivare för att sköta den initiala kontakten er emellan. Är försäljningen i stället ett auktionsförfarande så har du ingen aning om vem köparen kommer bli på förhand. Oavsett är det alltid bra att veta om du föredrar en industriell eller finansiell köpare. En industriell köpare befinner sig i samma bransch som du och ett köp av ditt bolag kan ge goda synergieffekter – därför blir försäljningspriset i regel högre och du kan lämna verksamheten direkt. En finansiell köpare betalar i regel mindre initialt, men du förväntas vara kvar och då också vara med på en framtida uppsida i bolaget.

Handlar det i stället om ett generationsskifte i ett familjebolag aktualiseras helt andra frågor och processer än vid en försäljning till en extern köpare. Det är bra att tänka på att det kan finnas många olika slutmål för dig, till exempel är kanske maximal avkastning på din investering något du prioriterar lite lägre till förmån för att dina barn ska ha råd att ta över. Även här är det bra att ställa sig lite tuffare frågor, som ”Vill barnen verkligen driva företaget vidare, eller är det mer en önskan från min sida?”.

– När det gäller förvaltningsrisk hamnar man som storbankskund i regel i olika produktkategorier: låg, medel och hög risk. Hos oss sätter vi oss ner och räknar på den faktiska risken. Det är viktigt att det blir rätt för alla inblandade – det ska löna sig att ta sig tiden att prata med oss. När du kommer till oss och vill sälja ditt bolag gör vi en ordentlig översyn: vilka är de viktiga frågorna och hur ska de prioriteras? Vi identifierar dina olika behov och gör en sortering som är begriplig för dig. Vi kan till exempel titta på vilka köpare som är fördelaktiga för dig och kan hjälpa dig med hur en köpare tänker, säger Jan Klippvik, finansiell planerare och före detta revisor.

Ostersjon berg klippor hav fyr

Att välja Ålandsbanken kan göra skillnad

ÄR BOLAGET REDO FÖR EN FÖRSÄLJNING?

Hur ser din bolagsstruktur ut? Behöver den förändras inför försäljningen? Så kan ibland vara fallet för att det ska vara skattemässigt optimalt för dig som säljare. Undersök detta i god tid inför försäljningen – är du för nära en transaktion kan det finnas åtgärder som inte är möjliga i tid. För att ditt bolag ska vara ett så attraktivt köp som möjligt behöver du se saker från köparens perspektiv. Är det ordning och reda i bolaget? Har bolaget bra avtal med kunder och leverantörer? Kan du svara ja på dessa och liknande frågor hjälper det förvärvet, en potentiell köpare måste känna att bolaget framgångsrikt kan drivas vidare även efter att du lämnat.

Ett sätt att hålla ordning på bolagsdokumentationen är att upprätta ett så kallat datarum. Här samlas finansiella rapporter, avtal, kunddata och andra verksamhetskritiska dokument. Det blir ett sätt att se till att bolaget är redo för försäljning och görs attraktivt för en köpare. Ta hjälp för att upprätta ditt datarum. Det kan också vara aktuellt för dig att göra en så kallad säljar-Due Diligence inför försäljningen för att kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt i försäljningsprocessen. En Due Diligence går igenom finansiell information och fakta i bolaget och är ett sätt att granska affären – både för dig och köparen. Den kan också vara en av byggstenarna i din bolagsvärdering.

VAD ÄR BOLAGET VÄRDERAT TILL?

En vanlig fälla att gå i när det gäller bolagets värdering är att man har hört en summa från någon i sitt kontaktnät som har sålt sitt bolag och tänker att man nog kan få samma slant, utan att titta närmare på faktorer som bransch, storlek på bolag och mognad av verksamheten som påverkar värderingen. Det som är viktigt i detta steg är därför att få rätt förväntansbild på värdet i ditt bolag och det kan vara bra att ta hjälp av en rådgivare som kan göra antaganden om bolagets utveckling och hur framtida möjligheter för bolaget kan komma att se ut. En bolagsvärdering är alltså ingen exakt vetenskap, men den kan hjälpa dig att ge dig in i en försäljningsprocess med en rimlig bild av vad affären kan landa på för slutsumma. Med rätt underlag kan du fatta bättre beslut och försäljningsprocessen riskerar inte att kapsejsa för att du och köparen har helt olika bilder av vad företaget är värt.

Lycka till med din försäljning och tveka inte att kontakta Ålandsbanken för handledning.

Text: Malin Pumplun Foto: Viktor Fremling och Henrik Kindgren

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken