29 jun 2021
Sverige

Tänker globalt, men hjärtat slår för det lokala

Alandsbanken ledamot christoffer taxell

Christoffer Taxells långa karriär spänner över juridik, politik, ekonomi, industri, kultur, utbildning och forskning. Men han pratar hellre om en viss bank med lokal anknytning och om Åbos historia, än om sig själv.

Möt vår styrelse – Christoffer Taxell

Christoffer kom till Ålandsbankens styrelse 2013. Med sig i cv:t hade han en karriär inom finländsk politik och industri och styrelseuppdrag i en rad börsbolag i både Finland och Sverige. Närmast hade han suttit 15 år i styrelsen för finska Sampo Group.

I jämförelse var Ålandsbanken en betydligt mindre organisation. Det som lockade var bankens starka lokala anknytning och den entreprenörsanda som råder på Åland.

– Jag har alltid varit intresserad av åtgärder som främjar lokalsamhället.

Svenskspråkiga Åbo Underrättelser från Christoffers hemstad (med sina 190 år Finlands äldsta tidning, vill han påpeka) har ett motto som lyder: Livet är lokalt. En bra princip att komma ihåg, även för en bank som ska syssla med människor och företag. Han tackade ja till uppdraget, och konstaterar idag:

– Det var ett bra beslut.

Om konsten att styra

Ålandsbanken började som en nischad spelare med rötterna i fiske, jordbruk och sjöfart, men under årens lopp har den fått ett nordiskt rykte och stor uppmärksamhet i branschen. Under Christoffers tid i styrelsen har den värdemässiga utvecklingen fortsatt.

Christoffer är den förste att tona ner sin egen betydelse för den här resan. Styrelsearbete är en laginsats, till och med på papperet.

– Som jurist kan jag konstatera att beslut i en styrelse fattas kollektivt, ansvaret är individuellt.

Christoffers karriär spänner över juridik, politik, ekonomi, industri, kultur, utbildning och forskning. Den spänner även över tre olika kultursfärer: Finland, Åland och Sverige. Det har väckt ett intresse för hur beslutsfattande kan och borde gå till.

Inom ämnet Corporate Governance, styrelsearbetets anatomi, kan man läsa sig till att en styrelses formella uppgift är att sätta upp mål, att kontrollera att målen uppnås, och att slå fast strategier.

– Det finns mycket skrivet, säger Christoffer torrt. Men han vill gärna tillägga att det är lika viktigt för en styrelse att stödja och uppmuntra. När han är inbjuden att tala för nykläckta studenter – men också för etablerade företagsledare – så säger han gärna orden:

– Ingenting driver människan som uppmuntran.

Alandsbanken styrelese christoffer taxell

”Som jurist kan jag konstatera att beslut i en styrelse fattas kollektivt, ansvaret är individuellt.”

Christoffer Taxell, ledamot i Ålandsbankens styrelse.

Från Åbo till Åbo

Han tog sin juristexamen vid Åbo Universitet. (Som inte ska förväxlas med svenskspråkiga Åbo Akademi där Christoffer har haft den klassiskt klingande titeln ”Kansler”. Som i sin tur inte ska förväxlas med Kungliga Akademien i Åbo, grundad 1640, vilket gör det till världens näst äldsta svenska – på den tiden – universitet efter Uppsala som grundades 1477. Kungliga akademin i Åbo flyttades 1827 och blev sedermera Helsingfors Universitet.)

Christoffer brinner för sina uppdrag, men också för lokalhistoria. Hans egen börjar 1948 då hans föds i Åbo. Han utbildade sig till jurist, men innan han hinner praktisera tar den politiska karriären fart och han blir riksdagsman 1975, bara 27 år gammal. Han får sitt första styrelseuppdrag i ett börsbolag 1984.

Under årens lopp har han skaffat sig erfarenhet från en mängd styrelser, inklusive oavlönade uppdrag i fonder och stiftelser inom kultur och utbildning och, inte helt oväntat, Åbo Akademi. Den före detta politikerns breda engagemang har inte uppskattats av alla, men Christoffer svarar med humor.

– Någon gång i tiden har jag sagt att ’fondarbete är min hobby’, men det är förstås viktiga förtroendeuppdrag.

Även om karriären och yrkeslivet för det mesta har utspelat sig i Helsingfors – Finlands ”tillfälliga” huvudstad enligt den lokalpatriotiska humorn – så har Christoffer alltid bott i Åbo. En stor del av fritiden har tillbringats i Åbolands skärgård och även där, visar det sig, behövs styrelseledamöter som brinner för sin sak.

Sedan några år tillbaka sitter han i styrelsen för Åbolands Skärgårdsstiftelse. Styrelseproffset med erfarenhet från några av Nordens största och mest dynamiska företag beskriver kärleksfullt det här uppdraget som ”lite annorlunda”.

– Den har ett mycket viktigt uppdrag, men inga pengar.

Lokalt vinner i globala tider

I början av karriären kunde Christoffer erfara att till och med en bank stötte på hinder vid valutahandel utomlands, idag har varenda privatperson tillgång till en global finansmarknad i sin egen mobiltelefon. Globaliseringen har varit en omvälvande kraft. Och digitaliseringen har öppnat upp nya möjligheter för mindre spelare, som Ålandsbanken.

– Vi har flera gånger gått i spetsen för utvecklingen. Åland Index är bara ett exempel.

Åland Index är både en produkt och ett nytt sätt att tänka, menar Christoffer. Genom att både känna och ta ansvar för miljöfrågor har banken gått i spetsen för en rörelse på ett sätt som ingen tidigare trodde att en regional spelare kunde göra.

Det evigt återkommande ”så här har vi alltid gjort” är kanske lättare att undgå om man är en mindre spelare, spekulerar han. I Ålandsbankens fall har entreprenörsandan och företagsamheten också spelat en roll.

– Småskalighet är inte alltid en begränsning, den skapar också möjligheter.

Alandsbanken christoffer taxell

”Småskalighet är inte alltid en begränsning, den skapar också möjligheter.”

Christoffer Taxell, ledamot i Ålandsbankens styrelse.

Vad händer nu?

Vad tror styrelseledamoten Christoffer Taxell om den närmaste framtiden? Att vi kommer att få se ett slut på pandemin, men att den också sannolikt kommer att påverka ekonomin under hela 20-talet.

Vi vet att samhällen kan övervinna värre farsoter än en Covid-pandemi. Christoffer nämner spanska sjukan 1918 som exempel, men har också personliga erfarenheter från den egna barndomen i Åbo.

– Då var det polio. Det spreds i skolorna och folk var rädda – tills det skapades ett poliovaccin.

I en värld där människor, kapital och varor rör sig fritt kommer också ett virus att sprida sig över alla gränser. Men det kan även ett vaccin göra. Globalisering innebär att både det goda och det onda sprider sig snabbare.

Det är Christoffers erfarenhet.

Text John Hennius / Foto Jetro Stavén

Christoffer om styrelsearbete:

• En styrelse är ett team där medlemmarnas kompetens och erfarenhet varierar, besluten fattas kollektivt men ansvaret är individuellt – den är inte en grupp av experter på olika områden.

• En styrelse består av medlemmar där var och en representerar samtliga ägare, inte någon enskild ägare eller gruppering.

• En styrelses roll är att ställa mål för verksamheten och följa upp hur de nås, men också att stöda och uppmuntra dem som gör jobbet.

• En styrelse gör klokt i att emellanåt söka svar på frågan ”är allt det vi gör viktigare än vad vi kunde göra?”

• En styrelse kan gärna komma ihåg den gamla revisionsregeln ”substance over form”, ett råd som kunde ges också nationella och internationella tillsynsmyndigheter.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!