15 dec 2023
Sverige

Vägen till det första styrelseuppdraget

Styrelseuppdrag aab

Bygg nätverk och marknadsför dig själv för att ta plats i en bolagsstyrelse. Räkna med stort ansvar och inte alltid hög ersättning. Uppsidan är ett utvecklande och spännande arbete med fokus på det strategiska.

Börsnoterade företag har valberedningar som tillsätter och löpande utvärderar styrelserna. För att bli aktuell för en sådan styrelsepost behövs en diger meritlista från andra verksamheter ofta i ledande positioner. Men även i onoterade bolag krävs ibland en styrelse och man behöver inte nödvändigtvis vara styrelseproffs för att bli ledamot.

Ställ frågor

Många drömmer om styrelseuppdrag och möjligheten att få ägna sig åt långsiktigt strategiskt tänkande. Den prestige det innebär att sitta i en styrelse ska man inte heller bortse från. Oavsett vilket, måste du vara beredd att lägga ner tid, engagemang och ta ett stort ansvar.

– Är jag rätt person för uppdraget och vad kan jag tillföra? Det är den första frågan du ska ställa dig själv om du får frågan om att kliva in i en styrelse, säger Jan Dahlqvist som har ett mångårigt förflutet inom riskkapitalbranschen och för närvarande sitter i ett tiotal styrelser.

Han får medhåll från Ulrika Valassi. Hon har lång erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen och sitter i dag i fem styrelser, där Ålandsbankens är en av dem. Ulrika Valassi menar att man först av allt måste landa i varför man vill ta styrelseuppdrag.

– Du behöver även klargöra om företagets värderingar överensstämmer med dina. Tackar du ja, måste du vilja leva med företaget och stå upp för bolaget, säger hon.

”Det är aldrig fel att sticka ut hakan och marknadsföra sig själv.”

Styrelseuppdraget är inte bara en hedersposition. Det är komplext och kräver mycket arbete, menar Ulrika Valassi.

Bred kompetens

En vanlig föreställning är att det krävs specialistkunskaper i någon form för att bli aktuell för en styrelsepost – till exempel inom logistik eller digitalisering. Det är bra men inte tillräckligt. För att sitta i en bolagsstyrelse behöver man ha en bred kompetens och orientera sig i frågor som berör allt från ekonomi, den aktuella branschen, marknadsföring, strategisk planering, ESG, till juridik och beslutsfattande.

– Grundläggande är att kunna läsa en resultat- och balansräkning och förstå vilka konsekvenser olika beslut får på den ekonomiska ställningen. Sen behöver du vara lyhörd, nyfiken och tillföra dina erfarenheter och perspektiv till styrelsearbetet, säger Ulrika Valassi.

Är du rätt person för jobbet? Det är frågan du ska ställa dig, menar styrelseproffset Jan Dahlqvist.

Visa intresse

Hur ska man då göra för att hitta till styrelseuppdragen? Enklast är att utgå från det personliga nätverket. Fråga vänner, kollegor och affärskontakter om de känner till bolag som rekryterar styrelseledamöter och om de kan rekommendera dig. Många företag söker aktivt och kontinuerligt efter lämpliga personer, så se till att uppdatera CV och använd plattformar och kandidatbanker som Styrelseakademin, Styrelsepoolen och inte minst Linkedin.

Styrelsens uppdrag

Kontrollera
Genom system för intern kontroll, finansiell ställning och riskhantering.

Leda
Genom att tillsätta och avsätta vd.

Styra
Genom att ta fram en strategi utifrån aktieägardirektiv.

Informera
Internt och externt. Framför allt om det är ett publikt bolag.

TEXT RICHARD SIGRAY
Artikel från Ålandsbanking nr 2/2023
2023-12-15

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken