Hoppa till huvudinnehåll
05 jan 2004
Börsmeddelanden

TECKNING AV ÅLANDSBANKEN ABP:S AKTIER MO

0998 ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 5.1.2004 kl.10.00 TECKNING AV ÅLANDSBANKEN ABP:S AKTIER MOT 1998 ÅRS OPTIONSRÄTTER OCH UTBYTE AV KONVERTIBLA SKULDEBREV Av det konvertibla skuldebrevslånet om 16.818.792,65 euro som Ålandsbanken Abp emitterade år 1997 har 8 (åtta) skuldebrev konverterats till 888 st. nya B-aktier under perioden 1.12 - 31.12.2003, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet 1792,21 euro. Vidare beslutade Ålandsbanken Abp år 1998 att emittera optionsrätter till bankens personal. Under perioden 1.12.- 31.12.2003 har 13.160 st. nya B-aktier tecknats mot optionsrätterna, serie II, III och IV. Aktieteckningarna motsvarar en ökning av aktiekapitalet om 26.560,24 euro. Ökningen av aktiekapitalet kommer att antecknas i handelsregistret vid ett senare datum, varefter aktierna kommer att noteras på Helsingfors Börs tillsammans med Ålandsbanken Abp:s redan noterade B-aktier. Ålandsbanken Abp 0